Rozwiązywanie problemów

Avid Studio corner top left Rozwiązywanie problemów Avid Studio border Rozwiązywanie problemów Avid Studio corner top right Rozwiązywanie problemów
Avid Studio border Rozwiązywanie problemów
Avid Studio spacer Rozwiązywanie problemów
Avid Studio spacer Rozwiązywanie problemów Avid Studio blue button Rozwiązywanie problemów Avid Studio spacer Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać więcej ogólnych

informacji o programie Avid Studio,

kliknij tutaj w celu wyświetlenia listy samouczków
dostępnych w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Rozwiązywanie problemów
Avid Studio spacer Rozwiązywanie problemów
Avid Studio border Rozwiązywanie problemów
Avid Studio corner bottom left Rozwiązywanie problemów Avid Studio border Rozwiązywanie problemów Avid Studio corner bottom right Rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów należy sprawdzić poprawność instalacji sprzętu i oprogramowania.

Zaktualizuj oprogramowanie: Zalecana jest instalacja najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego Windows. Więcej informacji na temat aktualizacji systemu Windows można znaleźć na poniższej witrynie internetowej:

windowsupdate.microsoft.com/default.htm

Sprawdź sprzęt: Upewnij się, że wszystkie zainstalowane urządzenia działają poprawnie, mają najnowsze sterowniki i nie są oznaczone symbolem błędu w Menedżerze urządzeń (patrz poniżej). Jeśli występują symbole błędu, należy rozwiązać te problemy przed rozpoczęciem instalacji.

Pobierz najnowsze sterowniki: Zdecydowanie zalecamy zainstalowanie najnowszych sterowników karty dźwiękowej i graficznej. Podczas każdego uruchamiania programu Avid Studio sprawdzana jest zgodność tych obu kart z bibliotekami DirectX.

Otwieranie Menedżera urządzeń: Menedżer urządzeń systemu Windows Vista i Windows 7, który umożliwia konfigurowanie urządzeń systemowych, odgrywa istotną rolę w zakresie rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie wybrać opcję Właściwości z menu kontekstowego. Spowoduje to otwarcie okna Właściwości systemu. Przycisk Menedżer urządzeń znajduje się na lewym panelu.

Należy upewnić się, że wszystkie zainstalowane urządzenia działają poprawnie, mają aktualne sterowniki i przy żadnym z nich w Menedżerze urządzeń nie znajduje się żółta ikona z wykrzyknikiem, która oznacza stan błędu. W przypadku problemu ze sterownikiem, którego nie można rozwiązać samodzielnie, należy skontaktować się z producentem urządzenia bądź dostawcą komputera w celu uzyskania pomocy.

ð Najczęstsze problemy konsultowane z pomocą techniczną

Rozwiązywanie problemów