Odtwarzacz

Odtwarzacz to okno podglądu, w którym można sprawdzić multimedia biblioteki, odtworzyć projekt filmu, wykonywać czynności związane z menu płyty i więcej. W każdym oknie lub w kontekście, w którym jest ono użyte, odtwarzacz posiada nieco odmienne elementy sterujące.

Wprowadzenie do odtwarzacza i jego podstawowych elementów sterujących można znaleźć w temacie Podgląd biblioteki. Informacje o zastosowaniu odtwarzacza w trybie przycinania na osi czasu można znaleźć w temacie Operacje na klipach. Informacje o zastosowaniu odtwarzacza w trybie montażu można znaleźć w temacie Edytor montażu. Informacje o zastosowaniu odtwarzacza podczas edytowania menu dysku można znaleźć w temacie Podgląd menu dysku.

Odtwarzacz