Edytory multimediów

W razie potrzeby w bibliotece i na osi czasu projektu zostają otwarte dodatkowe okna umożliwiające pracę z określonymi typami multimediów oraz innymi zasobami. W zasadzie można otworzyć okno edytora odpowiednie dla każdego zasobu lub klipu. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć element.

Korekcje z biblioteki: Szczególnie istotne są edytory dla standardowych typów multimediów: wideo, zdjęć i audio. Gdy każdy z tych edytorów zostanie wywołany z biblioteki (poprzez dwukrotne kliknięcie zasobu), zapewnia on zestaw narzędzi korekcji odpowiednich dla typu multimediów. Te narzędzia mogą być zastosowane bezpośrednio w zasobach biblioteki, aby na przykład wyeliminować wstrząsy kamery, wyciąć niechciany materiał ze zdjęcia lub usunąć z zapisu audio syczące dźwięki.

Gdy korekcja zostanie zastosowana w zasobach biblioteki, plik multimedialny nie będzie zmodyfikowany. Zamiast tego parametry korekcji zostaną zapisane w bazie danych biblioteki. Następnie można zmodyfikować je w dowolnym czasie lub można je usunąć, w zależności od preferencji. Korekcje wprowadzone w bibliotece są przenoszone razem z zasobami, gdy zasoby te zostaną dodane do osi czasu jako klipy.

Korekcje z osi czasu: Gdy zostanie otwarty jeden ze standardowych edytorów multimediów przez dwukrotne kliknięcie klipu na osi czasu narzędzia korekcji będą ponownie dostępne, pomimo tego, że w takim przypadku mają one zastosowanie wyłącznie do klipu w projekcie, a nie do poniższego zasoby biblioteki.

Efekty: Gdy edytory multimediów zostaną wywołane z osi czasu projektu, wtedy oferują one również efekty, które pokrywają szeroką gamę ulepszeń dla wszystkich trzech typów multimediów. Efekty mogą być różnorodne: od praktycznych (jasność i kontrast) do spektakularnych (płomień fraktalny). Efekty mogą być animowane za pomocą zmian parametrów klatki kluczowej na dowolnym poziomie złożoności. Zapewniają one niezliczone sposoby dodawania kreatywnych elementów do tworzonego materiału

Panoramowanie i powiększanie: Edytor zdjęć zapewnia jeszcze jedno własne narzędzie, panoramowanie i powiększanie. Tak jak w przypadku właśnie omówionych efektów, panoramowanie i powiększanie może być animowane za pomocą klatek kluczowych w celu utworzenia wymaganej kombinacji symulowanych ruchów kamerą (panoramowania i powiększania) w ramach pojedynczego zdjęcia.

Edytory multimediów