Edytor filmu i edytor płyty

Po zebraniu razem materiałów i odpowiednim zorganizowaniu ich w bibliotece, najwyższy czas, aby zabrać się za przygotowanie materiału wideo lub pokazu slajdów. Jeśli użytkownik pracuje konkretnie nad tworzeniem płyt, można natychmiast rozpocząć pracę w edytorze płyty, który jest podobny do edytora filmu. Różni się od niego tym, że obejmuje dodatkowe narzędzia do tworzenia i konfiguracji menu DVD.

Jeśli użytkownik nie planuje utworzenia płyty, jeszcze się nie zdecydował lub płyta jest tylko jednym z wielu formatów wyjściowych, wtedy warto rozpocząć od edytora filmu. Po ukończeniu filmu można wyeksportować go do edytora płyty oraz dodać menu.

Edytor filmu i edytor płyty funkcjonują bardzo podobnie, ale z wyjątkiem wspomnianej funkcji eksportu, nie mają one na siebie wpływu. W razie potrzeby można jednocześnie załadować standardowy projekt filmu oraz projekt płyty i przełączać się pomiędzy nimi.

Avid Studio image001 Edytor filmu i edytor płyty

Zarówno w edytorze filmu jak i w edytorze płyty, wielościeżkowa oś czasu zajmuje dolną część ekranu. Większość klipów na osi czasu pochodzi z biblioteki, a klika typów, np. automatyczny podkład muzyczny, jest generowanych za pomocą specjalnych narzędzi.

Jak zostało wyjaśnione wcześniej, oba edytory projektów, oprócz obszaru osi czasu, obejmują zintegrowane wersje biblioteki i odtwarzacza. Aby utworzyć projekt, należy przeciągnąć zasoby z biblioteki na ścieżki osi czasu, gdzie funkcjonują one jako „klipy”.

Element sterujący typ podglądu nad odtwarzaczem umożliwia przełączanie się pomiędzy wyświetlaniem bieżących zasobów („źródła”) oraz bieżącego klipu osi czasu. W edytorze płyty dodatkowy typ podglądu (menu) umożliwia używanie odtwarzacza jako edytora do łączenia menu płyty z punktami na osi czasu projektu.

Edytor filmu i edytor płyty