Biblioteka

Biblioteka jest narzędziem do katalogowania i zarządzania do wszystkich zasobów plikowych  wykorzystywanych do utworzenia własnych materiałów. Prawie wszystkie materiały filmu — materiał wideo, pliki muzyczne i audio oraz wiele innych specjalistycznych zasobów, takich jak przejścia i efekty — w pierwszej fazie są zasobami w bibliotece. Program Avid Studio posiada wiele zasobów biblioteki, które są dostępne bezpłatnie do użytku. Obejmują one profesjonalnie opracowane tytuły, menu DVD, efekty dźwiękowe itp.

Biblioteka wykorzystuje obserwowane foldery, które umożliwiają automatyczną aktualizację informacji o nieustannie zmieniających się plikach multimedialnych w systemie. Na stronie obserwowanych folderów okna Ustawienia w programu Avid Studio należy wprowadzić nazwy katalogów z multimediami, szczególnie tych, które są często aktualizowane. Od tej chwili biblioteka będzie regularnie skanować te katalogi pod kątem zmian i aktualizować odpowiednio swoje zasoby.

Widok główny: Kliknięcie karty Biblioteka spowoduje przejście do głównego okna. „Widok główny” zapewnia dostęp do licznych narzędzi do katalogowania i wyszukiwania, w tym do narzędzi do klasyfikowania zasobów za pomocą ocen i etykiet oraz tworzenia kolekcji zasobów zdefiniowanych przez użytkownika.

Widok kompaktowy: „Widok kompaktowy” biblioteki kompresuje praktyczne całą funkcjonalność okna głównego w panelu, który jest zintegrowany z określonymi oknami, takimi jak edytor filmu i edytor płyty. Głównym celem widoku kompaktowego jest udostępnienie zasobów do umieszczania w projekcie filmu lub płyty z biblioteki przez przeciągnięcie i upuszczenie.

Avid Studio image001 Biblioteka

Główny widok biblioteki składa się z elementów sterowania nawigacją do przeszukiwania struktury katalogu (po lewej) oraz z przeglądarki do sprawdzania i wybierania zasobów (po prawej).

Odtwarzacz: Narzędzia dostępne w bibliotece obejmują odtwarzacz, który umożliwia wyświetlanie wszystkich typów multimediów obsługiwanych przez aplikację. Gdy odtwarzacz jest obsługiwany z poziomu widoku głównego biblioteki, pojawia się w oddzielnym oknie. Gdy używana jest biblioteka kompaktowa, w tym samym oknie pojawi się zintegrowana wersja odtwarzacza.

Avid Studio image002 Biblioteka

Podgląd zasobów wideo biblioteki w oknie odtwarzacza o regulowanej wielkości z pełnym zakresem elementów sterujących odtwarzaniem, obejmującym kółko przewijania. Można kontynuować pracę w oknie głównym, gdy otwarte jest wyskakujące okno odtwarzacza.

Kolejny etap

Gdy użytkownik wie, jak korzystać z biblioteki i wprowadził wszelkie wymagane zmiany w domyślnej konfiguracji, następnym etapem jest rozpoczęcie tworzenia filmu. Istnieją dwa sposoby na zrobienie tego.

Standardowy sposób: Jeśli użytkownik chce zachować znaczną kontrolę nad sposobem wykorzystania zasobów multimedialnych w produkcji, z reguły zaczyna tworzenie filmu lub płyty od podstaw w jednym z dwóch edytorów projektów.

Najłatwiejszy sposób: Aby uzyskać bardzo szybkie rezultaty, można skorzystać z innego sposobu oferowanego przez bibliotekę. Kliknięcie narzędzi SmartSlide lub SmartMovie w dolnej części głównego widoku biblioteki spowoduje otwarcie dodatkowego zasobnika z elementami sterującymi. Za pomocą jednego z tych narzędzi użytkownik wybiera niektóre zasoby multimediów wizualnych jako elementy stanowiące podstawę projektu, wybiera muzykę, która ma pełnić rolę ścieżki dźwiękowej oraz wykonuje kilka ustawień/dostosowań. Następnie inicjatywę przejmuje oprogramowanie i automatycznie generuje pełnoskalowy projekt Avid Studio, zawierający wymagane multimedia i opcje. Projekt można od razu wyeksportować lub przeprowadzić ręczną edycję, zgodnie z własnymi wymaganiami.

Biblioteka