Praca z programem Avid Studio

Avid Studio corner top left Praca z programem Avid Studio Avid Studio border Praca z programem Avid Studio Avid Studio corner top right Praca z programem Avid Studio
Avid Studio border Praca z programem Avid Studio
Avid Studio spacer Praca z programem Avid Studio
Avid Studio spacer Praca z programem Avid Studio Avid Studio blue button Praca z programem Avid Studio Avid Studio spacer Praca z programem Avid Studio

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Avid Studio — omówienie ogólne”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Praca z programem Avid Studio
Avid Studio spacer Praca z programem Avid Studio
Avid Studio border Praca z programem Avid Studio
Avid Studio corner bottom left Praca z programem Avid Studio Avid Studio border Praca z programem Avid Studio Avid Studio corner bottom right Praca z programem Avid Studio

Aby uzyskać podstawowy obraz procesu tworzenia filmu cyfrowego, wystarczy zapoznać się z grupą środkowej karty głównego okna programu Avid Studio.

Avid Studio image001 Praca z programem Avid Studio

Główny pasek sterowania programu Avid Studio podsumowuje proces tworzenia filmu. (Przycisk eksportowania nie pojawi się, jeśli wybrana jest karta biblioteki.)

Moduł Importer

Proces importowania, po lewej stronie, jest etapem przygotowawczym. Obejmuje on procedury takie jak przechwytywanie wideo z kamery analogowej lub cyfrowej, przysyłanie zdjęć z aparatu cyfrowego oraz kopiowane plików multimedialnych na lokalny dysk twardy z sieci.

Moduł Importer programu Avid Studio zapewnia narzędzia do tych zadań, jak również funkcję Migawka, która umożliwia uzyskiwanie klatek z plików wideo i narzędzie Zatrzymaj ruch do tworzenia materiału wideo klatka po klatce.

Avid Studio image002 Praca z programem Avid Studio

Podstawowe elementy sterujące narzędzia Migawka modułu Importer.

Moduł Exporter

Na drugim końcu procesu tworzenia filmów znajduje się proces eksportowania. Zanim użytkownik dotrze do tego etapu, najtrudniejsza część całego zadania będzie już zrealizowana. Energia twórcza, która została poświęcona na tworzenie filmu zaowocowała produkcją, której brakuje w tej chwili tylko jednego składnika — widowni.

Avid Studio image003 Praca z programem Avid Studio

Przygotowanie do utworzenia pliku wideo w module Exporter.

Moduł Exporter programu Avid Studio zapewnia użytkownikowi pomoc w zakresie pokonania tej ostatniej przeszkody, udostępniając narzędzia, które umożliwiają dostarczenie gotowego filmu odbiorcom, bez względu na to kim oni są oraz gdzie się znajdują. Użytkownik może utworzyć plik filmowy w dowolnym wybranym formacie, może nagrać płytę DVD lub nawet przesłać materiał bezpośrednio na swoje konto serwisu YouTube.

Tak jak w przypadku modułu Importer, moduł Exporter uruchamia się w oddzielnym oknie i powraca do głównego okna po zakończeniu pracy.

Środkowe karty

Trzy środkowe karty, Biblioteka, Film oraz Płyta, to miejsca, w których wykonywanych jest większość czynności w programie Avid Studio. Pierwsza z kart powoduje otwarcie głównego okna biblioteki, w którym obsługiwane są kolekcje multimediów.

Pozostałe karty umożliwiają otwieranie dwóch edytorów projektów, jeden dla filmów cyfrowych, a drugi dla projektów płyty, które są filmami cyfrowymi z rozbudowaną interaktywnością w formie menu DVD.

ð Edytor filmu i edytor płyty

ð Edytory multimediów

ð Odtwarzacz

Praca z programem Avid Studio