Klipy montażowe na osi czasu projektu

Klipy montażowe, podczas wykonywania na osi czasu operacji takich jak przycinanie, pozycjonowanie i dodawanie przejść, zachowują się tak jak zwykłe klipy wideo.

Szablon montażowy może zostać umieszczony na osi czasu przy użyciu jednej z trzech metod: wstawiania, zastępowania i zamiany. Gdy przycisk trybu edycji na pasku narzędzi jest ustawiony na smart, automatycznie jest wybierana metoda zamiany. Domyślna długość klipu różni się w zależności od szablonu.

Wstawianie szablonu montażowego przed lub za istniejącym klipem. Najpierw należy się upewnić, że przycisk magnesu na pasku narzędzi osi czasu jest włączony. Dzięki temu w przypadku umieszczenia klipu bardzo blisko początku lub końca istniejącego klipu zostanie on ustawiony w ten sposób, że oba klipy będą do siebie dokładnie przylegać. Następnie należy ustawić przycisk trybu edycji na wstawianie. Dzięki temu istniejący materiał przesunie się w prawo, aby zrobić miejsce umieszczanemu klipowi. W przeciwnym razie część istniejącego klipu zostałaby zastąpiona nowym.

Klip montażowy nie musi koniecznie zostać umieszczony dokładnie w punkcie cięcia, tak jak zostało to opisane powyżej. Można wstawić go w swoim projekcie w dowolnej klatce.

Zamiana istniejącego szablonu montażowego: Aby zamienić istniejący szablon montażowy na osi czasu projektu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift na klawiaturze, a następnie umieścić nowy szablon na starym. Nowy klip przejmie nie tylko lokalizację, ale również wszelkie istniejące własne ustawienia poprzedniego klipu. Linie położenia, wyświetlane na niebiesko, przedstawiają granice zastępowanego klipu. Nowy klip przejmuje te granice, bez względu na swoją domyślną długość.

Zastępowanie klipów szablonem montażowym. Aby umieścić szablon montażowy na ścieżce osi czasu, tak aby po prostu zastąpił inne klipy na ścieżce, nie wprowadzając żadnych zmian do pozostałego odcinka osi czasu, należy ustawić przycisk trybu edycji na zastępowanie. To, jak dużo ścieżki zostanie zastąpione, zależy od długości klipu montażowego.

Przycinanie klipów montażowych

Operacje przycinania na osi czasu przebiegają tak samo dla klipów montażowych i klipów wideo, jednak faktyczny rezultat przycięcia zależy od charakteru szablonu.

W przypadku w pełni animowanych szablonów, np. fantazyjnie unoszącego się tytułu, animacja zawsze jest odtwarzana do końca. Jednak szybkość animacji zależy od czasu trwania klipu. Skrócenie klipu spowoduje szybsze odtwarzanie animacji, ale nie skróci sekwencji.

Klipy zawierające wideo można natomiast przycinać w zwykły sposób. Wiele motywów zawiera podrzędny klip wideo o zmiennej długości. Gdy jest dostępny taki klip podrzędny, klip można wydłużać aż do długości dozwolonej przez klip podrzędny — nieskończenie, jeśli klip podrzędny jest nieruchomym obrazem.

Przejścia i efekty

Przejścia można stosować na początku i na końcu klipów montażowych — tak jak w przypadku klipów innego typu.

Do klipów montażowych można też dodawać efekty wideo i audio oraz stosować je do całej zawartości klipu. Jednak w przypadku klipów montażowych nie można używać niektórych efektów, na przykład efektu Szybkość.

Aby dodać efekt do klipu montażowego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy klip montażowy na osi czasu i wybrać z menu kontekstowego opcję Otwórz edytor efektów. Można również przeciągnąć efekt z Biblioteki i umieścić go na klipie. Efekty znajdują się w sekcji Elementy kreatywne w Bibliotece.

Aby poddać edycji, skopiować lub usunąć efekt z klipu montażowego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy purpurową linię w górnej części klipu, a następnie wybrać odpowiednią opcję w podmenu kontekstowym Efekt.

Klipy montażowe na osi czasu projektu