vEdytor montażu

Za pomocą narzędzia Edytor montażu można dostosować klip montażu, określając własne klipy podrzędne i inne dopasowania. Edytor może być wywołany z klipu montażu, gdy zostanie umieszczony na osi czasu projektu. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie klip lub wybrać opcję Edytuj montaż z menu kontekstowego klipu.

Używanie Edytora montażu

Każdy szablon montażowy zawiera własny zestaw pustych miejsc przeznaczonych na obrazy wideo i zdjęcia, reprezentowanych w Edytorze montażu przez strefy zrzutu. Większość szablonów zawiera co najmniej jedno takie miejsce, a ich maksymalna liczba to sześć. Niektóre udostępniają też podpisy tekstowe i inne parametry wymagane przy dostosowywaniu funkcji specjalnych.

Edytor montażu jest podzielony na pięć części. Po lewej stronie kompaktowa wersja biblioteki zapewnia dostęp do materiału wideo i zdjęć, po prawej stronie znajduje się panel dostosowywania z polami tekstowymi lub innymi elementami sterującymi wymaganymi przez parametry szablonu. W odtwarzaczu przedstawiane są rezultaty wprowadzonych zmian. Pod oknem podglądu znajdują się strefy zrzutu dla materiału wideo i obrazów.

Przycinanie od środka klipów montażowych

Gdy szablon montażowy rozpoczyna się lub kończy ustawianą przez użytkownika ilością pełnoklatkowego wideo, a jest tak w wielu przypadkach, na osi czasu Edytora montażu znajdują się uchwyty służące do ustawiania długości wejścia i wyjścia, czyli czasów trwania części pełnoklatkowych. Należy kliknąć uchwyt i przeciągnąć go w lewo lub w prawo, aby oddzielnie ustawić każdy z czasów trwania. Czas trwania środkowej części klipu, czyli części animowanej, zostanie odpowiednio skrócony lub wydłużony. Aby zrównoważyć wejście i wyjście bez zmieniania czasu trwania środkowej części, należy kliknąć obszar między uchwytami i przeciągnąć.

Avid Studio image001 Edytor montażu

Część okna edytora montażu z osią czasu (na dole) oraz strefami zrzutu dla materiału wideo lub zdjęć (na środku). Dolne części biblioteki oraz odtwarzacza znajdują się odpowiednio po lewej stronie oraz powyżej na środku. Aby przyciąć część wejścia lub wyjścia klipu, należy kliknąć i przeciągnąć uchwyty dopasowywania lub kropkowane fragmenty linii. Kliknięcie pomiędzy uchwytami (ciągłego odcinka linii) pozwala przeciągnąć oba uchwyty jednocześnie, co powoduje zmianę położenia środka klipu bez zmiany jego czasu trwania.

Szczegółowe informacje na temat struktury szablonu można znaleźć w punkcie Anatomia szablonu.

Praca ze strefami zrzutu

Czyszczenie stref zrzutu:Aby usunąć klip podrzędny z jego strefy zrzutu, należy kliknąć strefę prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego polecenie Usuń multimedia.

Wyciszanie dźwięku klipu podrzędnego: Niektóre strefy zrzutu są oznaczone symbolem audio, co oznacza, że ścieżka dźwiękowa materiału wideo w tej strefie zostanie dołączona do ścieżki dźwiękowej klipu montażowego. Jeśli ścieżka dźwiękowa nie ma być wykorzystana, należy kliknąć symbol w celu wyciszenia klipu podrzędnego.

Avid Studio image002 Edytor montażuWybór początku klipu podrzędnego: Materiał wideo w strefie zrzutu może być dopasowany w taki w sposób, aby rozpoczynał się od przesunięcia w klipie podrzędnym. Kliknij i przeciągnij suwak początku klipu znajdujący się pod strefą zrzutu, aby dopasować klatkę początkową. Strzałki w lewo i w prawo na klawiaturze pomagają w precyzyjnym ustawianiu.

Jeśli w tym indeksie czasu bieżąca strefa zrzutu jest aktywna, w podglądzie zostaną uwzględnione wszelkie zmiany wprowadzone w klatce początkowej. W przypadku precyzyjnego dostrajania klatki początkowej klipu podrzędnego dobrze jest ustawić położenie suwaka na lokalizację, w której podgląd odtwarzacza będzie najbardziej pomocny.

Używanie suwaka początku klipu nie zmienia położenia klipu podrzędnego w szablonie ani jego czasu trwania. Użytkownik wybiera tylko fragment klipu podrzędnego do użycia. Jeśli początek klipu podrzędnego zostanie ustawiony tak późno, że materiał wideo skończy się podczas gdy jego strefa jest nadal aktywna, ostatnia klatka klipu podrzędnego zostanie zamrożona w celu wypełnienia zarezerwowanego czasu.

Dodawanie efektów w strefach zrzutu: Zastosowanie efektów wideo lub audio bezpośrednio w klipie podrzędnym montażu nie jest możliwe. Zamiast tego należy przygotować segment wideo z wszystkimi wymaganymi efektami jako oddzielny projekt filmu, a następnie przeciągnąć go do strefy zrzutu. Należy jednak pamiętać, że przydzielenie złożonych projektów filmowych do stref zrzutu może w znacznym stopniu zwiększyć obciążenie pamięci i procesora przez projekty wykorzystujące te elementy.

Edytor montażu