Zatrzymanie ruchu

Avid Studio corner top left Zatrzymanie ruchu Avid Studio border Zatrzymanie ruchu Avid Studio corner top right Zatrzymanie ruchu
Avid Studio border Zatrzymanie ruchu
Avid Studio spacer Zatrzymanie ruchu
Avid Studio spacer Zatrzymanie ruchu Avid Studio blue button Zatrzymanie ruchu Avid Studio spacer Zatrzymanie ruchu

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Importowanie multimediów (2): importowanie z urządzeń opartych na plikach i aparatów fotograficznych”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Zatrzymanie ruchu
Avid Studio spacer Zatrzymanie ruchu
Avid Studio border Zatrzymanie ruchu
Avid Studio corner bottom left Zatrzymanie ruchu Avid Studio border Zatrzymanie ruchu Avid Studio corner bottom right Zatrzymanie ruchu

Funkcja Zatrzymanie ruchu w module Importer pozwala na tworzenie filmów animowanych przez montowanie pojedynczych klatek pobranych ze źródła rejestrującego wideo na żywo, na przykład z analogowej kamery wideo lub kamery internetowej. W wyniku importowania z zastosowaniem funkcji zatrzymania ruchu można uzyskać film z 8–12 klatkami na sekundę, zbiór pobranych obrazów nieruchomych lub jedno i drugie (w zależności od ustawień w panelu Tryb).

Avid Studio image001 Zatrzymanie ruchuAby przygotować się do importowania z zastosowaniem funkcji zatrzymania ruchu, należy się upewnić, że urządzenie źródłowe jest włączone, a następnie wybrać jego nazwę pod nagłówkiem Zatrzymaj ruch na panelu Importuj z w module Importer.

Przed rozpoczęciem przechwytywania należy sprawdzić, czy folder docelowy, opcje i nazwa pliku są odpowiednio skonfigurowane w innych panelach.

Jeśli sprzęt źródłowy działa prawidłowo, w obszarze centralnym okna modułu Importer powinien być widoczny podgląd na żywo. Należy kliknąć przycisk pełnego ekranu na końcu po prawej stronie paska odtwarzania, aby uzyskać podgląd na pełnym ekranie.

Kiedy pojawi się odpowiedni obraz do przechwycenia, należy kliknąć przycisk Przechwyć klatkę. Miniatura pobranej klatki jest dodawana do paska obrazów u dołu okna.

Sekwencja klatek z zatrzymanym ruchem wymaga zazwyczaj wprowadzenia niewielkich zmian w nagrywanej scenie po pobraniu każdego obrazu, aby stworzyć wrażenie ruchu między klatkami.

Pracę nad wizualizacją ułatwia efekt „skórki cebuli” na podglądzie funkcji Zatrzymaj ruch, który polega na jednoczesnym wyświetlaniu kolejnych klatek na półprzezroczystych warstwach, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć różnice między nimi. Tę funkcję można konfigurować na pasku sterowania.

Liczba zarejestrowanych dotychczas obrazów i czas trwania filmu (podany w zaokrągleniu na podstawie liczby obrazów) są wyświetlane po prawej stronie pod paskiem sterowania.

Pasek sterowania funkcji Zatrzymaj ruch

Ten pasek zawiera funkcje odtwarzania i inne funkcje na potrzeby importowania z zastosowaniem zatrzymania ruchu. Od lewej do prawej:

·    Wskaźniki wideo i klatek: Te wskaźniki umożliwiają przełączanie między podglądem materiału wideo na żywo a podglądem przechwyconych klatek na pasku obrazów. Konkretne klatki można przeglądać — i w razie potrzeby zastępować — bez konieczności cofania innych czynności.

·    Licznik: Licznik pokazuje bieżące miejsce w animacji w godzinach, minutach, sekundach i klatkach. Wartość licznika zależy od liczby pobranych klatek i szybkości animacji w klatkach na sekundę. Przyciski strzałek w górę i w dół znajdujące się po lewej stronie licznika umożliwiają przewijanie krok po kroku podczas wyświetlania podglądu animacji.

·    Przyciski nawigowania: Te przyciski służą do przeglądania animacji. Przycisk ciągłego odtwarzania umożliwia cykliczne odtwarzanie ułatwiające sprawdzanie animacji.

·    Szybkość klatek: Podana tu szybkość (w klatkach na sekundę) określa liczbę klatek, które trzeba utworzyć, aby zebrać materiał na jedną sekundę filmu. Ta wartość ma wpływ na widoczną szybkość animacji .

·    Ustawienia opcji Skórka cebuli: Okienko umożliwiające konfigurację funkcji skórki cebuli jest dostępne po kliknięciu przycisku więcej Avid Studio image002 Zatrzymanie ruchu. Pierwszy suwak pokazuje różnicę w przezroczystości między kolejnymi klatkami, natomiast drugi suwak służy do ustawiania liczby klatek, które biorą udział w tworzeniu efektu oprócz bieżącej klatki. Najlepiej jest wypróbować różne ustawienia obu suwaków, aby znaleźć poziom optymalny dla danego filmu.

Avid Studio image003 Zatrzymanie ruchu

Importowanie animacji

Po dodaniu wszystkich klatek do animacji należy kliknąć przycisk Rozpocznij importowanie. Kreator importowania umieszcza film animowany i/lub poszczególne przechwycone klatki w odpowiednich sekcjach biblioteki.

Zatrzymanie ruchu