Skanowanie w poszukiwaniu multimediów

Wybranie opcji Skanuj w poszukiwaniu multimediów na panelu Importuj z spowoduje wyświetlenie hierarchicznego widoku folderu, podobnego do struktury widoku Mój komputer. Rozwijanie i zwijanie folderów działa standardowo, dotyczy to również klawiszy plus i minus, które działają jak skróty.

W związku z tym, że użytkownik raczej wybiera foldery, a nie pliki do skanowania, pliki multimedialne znajdujące się w folderach nie są pokazane. Pole wyboru pojawia się obok każdej nazwy drzewa folderów, a na dolnym pasku narzędzi dostępne są trzy listy podręczne. Te listy zawierają menu typów plików do zaimportowania w każdej kategorii: Wideo, Zdjęcia i Audio.) Domyślnie zaznaczone są wszystkie rozszerzenia plików w każdym menu, co oznacza, że wszystkie występujące typy plików będą uwzględnione w imporcie. Jeśli jakiekolwiek typy plików nie mają być importowane, należy usunąć zaznaczenie określonych rozszerzeń plików.

Aby rozpocząć importowanie, należy zaznaczyć wszystkie foldery, z których mają być importowane pliki multimedialne. W razie potrzeby można zawęzić zakres typów plików wejściowych — w tym celu należy użyć wcześniej omówione listy typów plików.

Po dokonaniu wyboru należy kliknąć na dole przycisk Skanuj i importuj, aby rozpocząć importowanie. Spowoduje to zaimportowanie wszystkich plików zaznaczonych typów w wybranych katalogach.

Skanowanie w poszukiwaniu multimediów