Importowanie ze źródeł analogowych

Avid Studio corner top left Importowanie ze źródeł analogowych Avid Studio border Importowanie ze źródeł analogowych Avid Studio corner top right Importowanie ze źródeł analogowych
Avid Studio border Importowanie ze źródeł analogowych
Avid Studio spacer Importowanie ze źródeł analogowych
Avid Studio spacer Importowanie ze źródeł analogowych Avid Studio blue button Importowanie ze źródeł analogowych Avid Studio spacer Importowanie ze źródeł analogowych

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Importowanie multimediów (1): przechwytywanie z kamer taśmowych i dysków”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Importowanie ze źródeł analogowych
Avid Studio spacer Importowanie ze źródeł analogowych
Avid Studio border Importowanie ze źródeł analogowych
Avid Studio corner bottom left Importowanie ze źródeł analogowych Avid Studio border Importowanie ze źródeł analogowych Avid Studio corner bottom right Importowanie ze źródeł analogowych

Do nagrywania analogowego materiału wideo (np. z kaset VHS lub Hi8) potrzebny jest konwerter z odpowiednimi złączami audio i wideo, który można podłączyć do komputera. Podobnie w przypadku nagrywania z analogowych źródeł dźwięku, takich jak gramofon.

Obecnie obsługiwane są urządzenia z serii Pinnacle i Dazzle, takie jak USB 500/510-USB 700/710-USB i DVC 100, a także kamery internetowe oparte na technologii DirectShow.

Avid Studio image001 Importowanie ze źródeł analogowychAby przygotować się do importowania ze źródła analogowego, należy włączyć urządzenie i wybrać jego nazwę w panelu Importuj z modułu Importer. Należy także wybrać odpowiednie wejście (np. „Zespolony sygnał wizyjny” lub „Wideo SVideo”). Przychodzący sygnał analogowy można poprawić przed przetworzeniem na formę cyfrową. W tym celu należy kliknąć przycisk więcej Avid Studio image002 Importowanie ze źródeł analogowych, który zapewnia dostęp do okna Poziomy wejścia analogowego.

Przed rozpoczęciem przechwytywania należy sprawdzić, czy folder docelowy, ustawienia wstępne kompresji i pozostałe opcje są odpowiednio skonfigurowane w innych panelach.

Aby przechwycić materiał ze źródła analogowego:

1.    Należy sprawdzić, czy do podłączenia zostało wybrane odpowiednie wejście (np. „Wideo S-Video”).

2.    Należy uruchomić urządzenie odtwarzające tuż przed punktem, w którym ma się rozpocząć przechwytywanie.

Podgląd wideo i audio powinien być teraz aktywny. (Jeśli tak nie jest, należy sprawdzić okablowanie i instalację konwertera).

3.    Należy kliknąć przycisk Rozpocznij przechwytywanie, aby rozpocząć nagrywanie.

Tekst przycisku zmieni się na Zatrzymaj przechwytywanie.

4.    Na końcu segmentu ponownie należy kliknąć przycisk. Przechwycony materiał jest przechowywany w bibliotece.

5.    Należy zatrzymać urządzenie źródłowe.

Przechwytywanie przez określony czas:

1.    Należy sprawdzić, czy do podłączenia zostało wybrane odpowiednie wejście (np. „Wideo S-Video”).

2.    Należy wprowadzić wymagany czas przechwytywania w polu licznika czasu Czas trwania pod oknem podglądu wideo.

3.    Należy uruchomić urządzenie odtwarzające tuż przed punktem, w którym ma się rozpocząć przechwytywanie.

Podgląd wideo i audio powinien być teraz aktywny. (Jeśli tak nie jest, należy sprawdzić okablowanie i instalację konwertera).

4.    Należy kliknąć przycisk Rozpocznij przechwytywanie, aby rozpocząć nagrywanie.

Tekst przycisku zmieni się na Zatrzymaj przechwytywanie.

5.      Przechwytywanie zatrzyma się automatycznie, gdy upłynie wymagany czas przechwytywania. Można również zatrzymać przechwytywanie ręcznie. W tym celu należy kliknąć przycisk Zatrzymaj przechwytywanie.

Importowanie ze źródeł analogowych