Importowanie z aparatów cyfrowych

Avid Studio corner top left Importowanie z aparatów cyfrowych Avid Studio border Importowanie z aparatów cyfrowych Avid Studio corner top right Importowanie z aparatów cyfrowych
Avid Studio border Importowanie z aparatów cyfrowych
Avid Studio spacer Importowanie z aparatów cyfrowych
Avid Studio spacer Importowanie z aparatów cyfrowych Avid Studio blue button Importowanie z aparatów cyfrowych Avid Studio spacer Importowanie z aparatów cyfrowych

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Importowanie multimediów (2): importowanie z urządzeń opartych na plikach i aparatów fotograficznych”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Importowanie z aparatów cyfrowych
Avid Studio spacer Importowanie z aparatów cyfrowych
Avid Studio border Importowanie z aparatów cyfrowych
Avid Studio corner bottom left Importowanie z aparatów cyfrowych Avid Studio border Importowanie z aparatów cyfrowych Avid Studio corner bottom right Importowanie z aparatów cyfrowych

Podobnie jak w przypadku napędów optycznych zawartość multimedialna aparatów cyfrowych jest dostępna za pośrednictwem systemu plików komputera. Aparat może się pojawić na liście urządzeń źródłowych jako dysk wymienny. Wyświetlanie podglądu, wybieranie i importowanie odbywa się tak samo, jak w przypadku zwykłych nośników opartych na plikach (z tą różnicą, że na początku widok folderów jest zamknięty).

Importowanie z aparatów cyfrowych