Wybieranie multimediów do zaimportowania

Każde źródło obsługiwane przez moduł Importer ma własny zestaw odpowiednich elementów sterujących do wybierania materiału, który ma być zaimportowany. Kliknięcie nazwy źródła w panelu Importuj z spowoduje, że obszar centralny modułu Importer odpowiednio dostosowuje się, wyświetlając potrzebne elementy sterujące.

ð Wybór plików do zaimportowania

ð Skanowanie w poszukiwaniu multimediów

ð Importowanie z kamery DV lub HDV

ð Importowanie ze źródeł analogowych

ð Importowanie z płyty DVD lub Blu-ray

ð Importowanie z aparatów cyfrowych

ð Zatrzymanie ruchu

ð Migawka

Wybieranie multimediów do zaimportowania