Panel Tryb

Panel tryb modulu Importerpozwala dostosowywać opcje dostępne dla kilku źródeł importowania.

Opcje importowania DV/HDV

Avid Studio image001 Panel TrybOpcje importowania DV i HDV w panelu Tryb są zebrane w trzy grupy.

Ustawienia wstępne: Grupa Ustawienia wstępne  zawiera dwie standardowe konfiguracje kompresji wideo i audio oraz ustawienia niestandardowe umożliwiające precyzyjne ustawienie parametrów kompresji w oknie Opcje kompresji,dostępnym po kliknięciu przycisku więcej Avid Studio image002 Panel Tryb. Stałe ustawienia wstępne są następujące:

·    DV: Ta opcja umożliwia przechwytywanie z pełną jakością DV wymagające około 200 MB miejsca na dysku na każdą minutę materiału wideo.

·    MPEG: Kompresja MPEG zapewnia mniejszy rozmiar plików niż kompresja DV, ale wymaga większej mocy obliczeniowej do kodowania i dekodowania. Może to spowodować wolniejszą pracę starszych komputerów.

Wykrywanie scen: Włączenie funkcji wykrywania scen powoduje podział materiału podczas importowania na „sceny”, które można oddzielnie wyświetlać i modyfikować w bibliotece. Dzięki temu lokalizowanie żądanego materiału podczas edytowania jest o wiele łatwiejsze. Należy kliknąć przycisk więcej Avid Studio image002 Panel Tryb  poniżej, aby otworzyć okno Opcje wykrywania scen.

Zatrzymaj przy końcu taśmy: Włączenie tej opcji spowoduje, że program Avid Studio automatycznie zatrzyma przechwytywanie, jeśli napotka pusty obszar taśmy. Pusty obszar — nieoznaczony kodem czasowym — oznacza, że w tym miejscu taśmy nic nie nagrano. Jeśli podczas nagrywania nie zostawiono żadnych przerw w nagraniu (przez nieznaczne nałożenie na siebie sąsiadujących nagrań), ta opcja umożliwia przechwytywanie nienadzorowane.

Opcje importowania z nośników analogowych

Avid Studio image003 Panel TrybOpcje importowania z urządzeń analogowych są podobne do omówionych wcześniej opcji dla źródeł cyfrowych. Okna opcji kompresji i opcji wykrywania scen zawierają rozbudowane ustawienia.

Opcje importowania z nośników opartych na plikach

Avid Studio image004 Panel Tryb Panel Tryb zawiera dwie opcje wpływające na importowanie z nośników opartych na plikach.

Tryb importowania: Ta opcja określa, czy plik multimedialny jest fizycznie kopiowany z miejsca źródłowego do folderu docelowego na lokalnym dysku twardym (określonym w panelu Importuj do.) Jeśli zostanie wybrana opcja Kopiuj, plik zostanie skopiowany. Jeśli zostanie wybrana opcja Połącz, plik nie zostanie skopiowany, a zostanie utworzone w bibliotece łącze do pliku w oryginalnej lokalizacji.

Zdecydowanie zalecamy kopiowanie plików z lokalizacji sieciowych na lokalny dysk twardy.

Usuń oryginał: Włączenie tej opcji spowoduje, że po skopiowaniu importowanych plików oryginalne pliki zostają usunięte. Ta opcja jest przydatna, jeśli użytkownik chce uporządkować multimedia za pomocą modułu Importer i nie chcesz zapełniać dysku twardego niepotrzebnymi kopiami.

Ignoruj duplikaty: Włączenie tej opcji pomaga uniknąć nadmiarowych zaimportowanych plików, ponieważ moduł Importer nie importuje dodatkowych kopii plików, które pomimo różnych nazw są identyczne.

Opcje importowania dla przechwytywania z zatrzymaniem ruchu

Avid Studio image005 Panel TrybPodczas tworzenia animacji przez zatrzymanie ruchu ze źródła rejestrującego wideo na żywo jest przechwytywania seria pojedynczych klatek. W zależności od tego, do czego ma zostać przeznaczona sekwencja klatek, moduł Importer może utworzyć z pojedynczych klatek film, po prostu zaimportować każdą klatkę jako obraz albo wykonać obie operacje.

Panel Tryb