Panel Importuj z

Ten panelznajduje się w lewym górnym rogu okna modułu Importer. Jego lokalizacja odzwierciedla kluczową rolę, którą ten panel odgrywa w konfigurowaniu operacji importowania.

Zdjęcia, muzyka i nagrania wideo, które mają zostać zaimportowane, mogą znajdować się na różnorodnych urządzeniach korzystających z różnych technologii. Obsługiwane źródła importowania:

·    Wszystkie typy dodatkowych urządzeń magazynujących opartych na plikach, takich jak napędy optyczne, karty pamięci i urządzenia USB Stick. Należy kliknąć opcję Mój komputer w panelu Importuj z, aby wybrać poszczególne pliki do importowania z napędów podłączonych do komputera.

·    Należy kliknąć opcję Skanuj w poszukiwaniu multimediów, aby zaimportować wszystkie pliki określonych typów z jednego katalogu lub z zestawu katalogów.

·    Kamery DV oraz HDV korzystające z połączenia IEEE-1394 (FireWire). Urządzenia są wymienione w panelu Importuj z według nazw urządzeń (np. „Urządzenie DV”). Należy wybrać odpowiednie urządzenie.

·    Analogowe kamery wideo i magnetowidy. Wszystkie analogowe urządzenia do przechwytywania podłączone do systemu są wymienione według nazw urządzeń (np. „Pinnacle Systems 710-USB”).

·    Płyty DVD i Blu-ray discs.

·    Cyfrowe aparaty fotograficzne.

Avid Studio image001 Panel Importuj zNiektóre źródła można wybrać w panelu Importuj z na dodatkowej liście zawierającej konkretne urządzenia, która jest widoczna po kliknięciu głównej nazwy źródła. W tym przykładzie została kliknięta opcja DVD/Blu-Ray. Teraz można wybrać jeden z dwóch napędów DVD zainstalowanych w tym konkretnym systemie.

Importowanie pojedynczej klatki

Program Studio oferuje dwa specjalne tryby importowania pojedynczych klatek (zamiast ciągłego nagrania). Są to tryby:

·    Zatrzymaj ruch: Pozwala tworzyć film animowany przez importowanie jednej klatki naraz ze źródła rejestrującego wideo na żywo.

·    Migawka Avid Studio icon razz Panel Importuj z ozwala importować pojedyncze obrazy z taśmy lub źródła rejestrującego na żywo, takiego jak kamera internetowa.

Dostosowywanie poziomów audio i wideo — źródło analogowe

Avid Studio image002 Panel Importuj zAnalogowe urządzenia do przechwytywania mogą oferować dodatkowe elementy sterujące do modyfikowania parametrów poziomów sygnału audio i wideo. Pozwala to korygować problemy między innymi z ekspozycją materiału źródłowego oraz wyrównywać różnice między nagraniami wideo pochodzącymi z wielu źródeł.

Aby uzyskać dostęp do elementów sterujących, należy wybrać źródło analogowe, a następnie kliknąć przycisk więcej Avid Studio image003 Panel Importuj z obok nazwy źródła. Spowoduje to wyświetlenie okna Poziomy wejścia analogowego.

Avid Studio image004 Panel Importuj z

Okno Poziomy wejścia analogowego umożliwia dostosowywanie wielu parametrów wideo i audio. W przypadku źródeł PAL nie można używać suwaka Odcień (czwarty od lewej).

Pomimo tego, że te poziomy można również ustawić za pomocą odpowiedniej korekcjiw edytorze wideo, to ich prawidłowe skonfigurowanie do przechwytywania może zaoszczędzić prace korygujące na późniejszym etapie.

Natomiast poprawne ustawienie opcji audio zapewni jednakowy poziom głośności i odpowiednią jakość dźwięku w przechwytywanym materiale.

W przypadku niektórych urządzeń do przechwytywania dostępnych jest mniej opcji niż omówiono i przedstawiono na ilustracjach w tej części. Na przykład w przypadku urządzenia nieobsługującego przechwytywania w stereo element sterujący balansem audio jest niewidoczny.

Wideo: Klikając odpowiedni przycisk źródła (Zespolony sygnał wizyjny lub SVideo), można wybrać typ materiału wideo, który będzie przetwarzany do postaci cyfrowej. Pięć suwaków umożliwia ustawienie jasności (wzmocnienia wideo), kontrastu (stosunku największej jasności do najmniejszej), ostrości, odcienia i nasycenia kolorów przechwytywanego materiału wideo.

·    Suwak odcienia może służyć do korekcji niechcianych przesunięć koloru w materiale w standardzie NTSC, ale jest niedostępny w przypadku przechwytywania ze źródła PAL.

·    Suwak nasycenia pozwala regulować „nasycenie kolorem” — ilość kolorów — obrazu. Obraz o zerowym nasyceniu zawiera tylko czerń, biel i odcienie szarości.

Audio: Suwaki po prawej stronie panelu umożliwiają sterowaniem poziomem wejścia i balansem stereo doprowadzanego sygnału audio.

Panel Importuj z