Panele modułu Importer

Właściwy proces wybierania materiału do zaimportowania odbywa się w obszarze centralnym modułu Importer.Wybranie każdego ze źródeł importowania powoduje trochę inne wykorzystanie obszaru centralnego.

W zależności od źródła wejściowego oprócz obszaru centralnego w module Importer może być wyświetlanych maksymalnie pięć paneli pomocniczych oferujących standardowe funkcje.

ð Panel Importuj do

ð Panel Tryb

ð Okno Opcje kompresji

ð Okno Opcje wykrywania scen

ð Panel Metadane

ð Panel Nazwa pliku

Panele modułu Importer