Korzystanie z modułu Importer

Aby rozpocząć przechwytywanie, należy najpierw otworzyć moduł Importer programu Studio. W tym celu należy kliknąć przycisk Importuj znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu.

Avid Studio image001 Korzystanie z modułu ImporterModuł Importer składa się z dużego obszaru centralnego otoczonego przez mniejsze panele. Jeden z tych paneli — panel Importuj z, znajdujący się w lewej górnej części ekranu — odgrywa kluczową rolę. Zawiera on listę typów urządzeń, które mogą być źródłem dla operacji importowania. Wybór źródła wejścia wpływa z kolei na sposób wyświetlania pozostałych części modułu Importer. Ponadto zestaw elementów sterujących i widoków do wyświetlania podglądu, przeglądania i wybierania materiału, które są wyświetlane w obszarze centralnym, zależy od wybranego typu importowania.

Avid Studio image002 Korzystanie z modułu Importer

Moduł Importer został tutaj skonfigurowany do importowania materiału z płyty DVD. Jeśli źródłem jest płyta, w obszarze centralnym są wyświetlane „rozdziały”, które można zaimportować.

Proces importowania można podzielić na cztery etapy:

1.    Wybranie źródła importowania w panelu Importuj z.

2.    Potwierdzenie lub dostosowanie ustawień w innych panelach.

3.    Wybranie materiału do zaimportowania z wybranego źródła.

4.    Rozpoczęcie operacji importowania.

Na tym etapie program Studio rozpoczyna przenoszenie żądanego materiału audio i wideo oraz obrazów nieruchomych z urządzenia źródłowego na dysk twardy (jeśli jest to wymagane), używając lokalizacji skonfigurowanych w panelu Importuj do. Następnie multimedia zostają natychmiast dodane do biblioteki. Po zakończeniu operacji importowania moduł Importer powraca do poprzedniego ekranu, z którego można przejść do zaimportowanych plików przez bibliotekę.

Korzystanie z modułu Importer