Moduł Importer

Avid Studio corner top left Moduł Importer Avid Studio border Moduł Importer Avid Studio corner top right Moduł Importer
Avid Studio border Moduł Importer
Avid Studio spacer Moduł Importer
Avid Studio spacer Moduł Importer Avid Studio blue button Moduł Importer Avid Studio spacer Moduł Importer

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Importowanie multimediów (1): przechwytywanie z kamer taśmowych i dysków”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Moduł Importer
Avid Studio spacer Moduł Importer
Avid Studio border Moduł Importer
Avid Studio corner bottom left Moduł Importer Avid Studio border Moduł Importer Avid Studio corner bottom right Moduł Importer
Avid Studio corner top left Moduł Importer Avid Studio border Moduł Importer Avid Studio corner top right Moduł Importer
Avid Studio border Moduł Importer
Avid Studio spacer Moduł Importer
Avid Studio spacer Moduł Importer Avid Studio blue button Moduł Importer Avid Studio spacer Moduł Importer

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Importowanie multimediów (2): importowanie z urządzeń opartych na plikach i aparatów fotograficznych”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Moduł Importer
Avid Studio spacer Moduł Importer
Avid Studio border Moduł Importer
Avid Studio corner bottom left Moduł Importer Avid Studio border Moduł Importer Avid Studio corner bottom right Moduł Importer

Program Avid Studio umożliwia włączanie do produkcji wideo multimediów różnego rodzaju. Jeśli te multimedia nie są przechowywane na komputerze, tylko np. na taśmie kamery albo karcie pamięci Memory Stick z aparatu fotograficznego, muszą zostać przeniesione na lokalne urządzenie magazynujące zanim będzie można z nich korzystać.

Proces przenoszenia jest nazywany „przechwytywaniem” lub „importowaniem”. Różnica powstała kiedyś ze względu na „przechwytywanie” z taśmy i „importowanie” ze źródeł opartych na plikach, ale obecnie nie ma to już takiego znaczenia, ponieważ większość nagrań audiowizualnych przez cały cykl ich życia jest przechowywana w formie cyfrowej. Tylko nagrania pochodzące ze źródeł analogowych lub taśm (takich jak kasety VHS, Hi8 lub DV) podlegają procesowi „przechwytywania” polegającemu na konwersji na formę cyfrową.

W związku z tym, że program Avid Studio używa bibliotekę do zarządzania wszystkimi multimediami źródłowymi, wszystkie pliki multimedialne, które znajdują się na dysku twardym, muszą również zostać zaimportowane do biblioteki. W większości przypadków odbywa się to automatycznie za pomocą „obserwowanych folderów”. Jednak można również użyć modułu Importer do zaimportowania multimediów z lokalnych folderów, które nie są skonfigurowane jako obserwowane foldery.

W tym dokumencie najczęściej będą używane terminy „import” i „importowanie”, przez które należy rozumieć wszystkie metody pobierania obrazu i dźwięku do biblioteki w celu wykorzystania ich w produkcjach.

Kolejny etap

Po ukończeniu importowania multimediów przez program Studio będzie można używać zaimportowanych plików w produkcjach. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Biblioteka.

ð Panele modułu Importer

ð Wybieranie multimediów do zaimportowania

Moduł Importer