Eksportowanie na płytę

Avid Studio corner top left Eksportowanie na płytę Avid Studio border Eksportowanie na płytę Avid Studio corner top right Eksportowanie na płytę
Avid Studio border Eksportowanie na płytę
Avid Studio spacer Eksportowanie na płytę
Avid Studio spacer Eksportowanie na płytę Avid Studio blue button Eksportowanie na płytę Avid Studio spacer Eksportowanie na płytę

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Eksportowanie — dysk/plik/Internet”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Eksportowanie na płytę
Avid Studio spacer Eksportowanie na płytę
Avid Studio border Eksportowanie na płytę
Avid Studio corner bottom left Eksportowanie na płytę Avid Studio border Eksportowanie na płytę Avid Studio corner bottom right Eksportowanie na płytę

 

Jeśli w systemie jest dostępny wymagany sprzęt do nagrywania płyt, program Studio może eksportować filmy bezpośrednio na płyty DVD i Blu-ray.

Niezależnie od tego, czy dostępna jest nagrywarka płyt, program Studio może też utworzyć w katalogu na dysku twardym „obraz płyty” — czyli zestaw plików zawierających te same informacje, które są przechowywane na nośniku optycznym. Obraz płyty może następnie zostać nagrany na płycie.

DVD i Blu-ray

Jeśli system jest wyposażony w nagrywarkę płyt DVD, program Studio może tworzyć dwa rodzaje płyt DVD: standardowe (dla odtwarzaczy DVD) oraz w formacie AVCHD (dla odtwarzaczy Blu-ray).

Jeśli system jest wyposażony w nagrywarkę płyt Blu-ray, materiał można nagrywać na dowolnych nośnikach nagrywalnych obsługiwanych przez to urządzenie.

Standardowe płyty DVD można odtwarzać:

·    W odtwarzaczach DVD, które obsługują nagrywalne płyty DVD w formacie obsługiwanym przez nagrywarkę. Większość odtwarzaczy obsługuje standardowe formaty.

·    Na komputerach z napędem DVD i odpowiednim oprogramowaniem do odtwarzania.

·    W dowolnym odtwarzaczu HD DVD.

Płyty Blu-ray lub płyty DVD w formacie AVCHD można odtwarzać:

·    W urządzeniach Panasonic DMPBD10, Playstation 3 i innych odtwarzaczach Blu-ray (format AVCHD nie jest obsługiwany przez wszystkie odtwarzacze, ale przez większość z nich).

·    Na komputerach z napędem Blu-ray i odpowiednim oprogramowaniem do odtwarzania.

Eksportowanie filmu

Proces tworzenia płyty lub obrazu płyty przez program Studio składa się z trzech etapów.

1.    Najpierw cały film musi zostać zrenderowany, aby wygenerować informacje zakodowane w formacie MPEG, które zostaną zapisane na płycie.

2.    Następnie płyta musi zostać skompilowana. W tej fazie program Studio tworzy rzeczywiste pliki i strukturę katalogów, która zostanie użyta na płycie.

3.    Na końcu płyta musi zostać nagrana. (Ten etap jest pomijany, jeśli generowany jest tylko obraz płyty, a nie rzeczywista płyta).

Aby wyeksportować film na płytę lub utworzyć obraz płyty:

1.    Kliknij kartę Płyta, aby wyświetlić poniższe okno:

Avid Studio image001 Eksportowanie na płytę

Dwa wykresy kołowe przedstawiają sumaryczne użycie płyty. Przedstawiony jest również szacowany czas trwania filmu na zapisywalnym nośniku danych.

Za pomocą przycisku folderu można zmienić lokalizację na dysku twardym używaną przez program Studio do przechowywania plików pomocniczych. Jeśli tworzony jest obraz płyty, będzie on również przechowywany w tym folderze. Jeśli dostępnych jest kilka nagrywarek płyt, w dolnym oknie pojawi się lista rozwijana, na której można wybrać odpowiednią nagrywarkę do użycia.

2.    Na panelu Ustawienia należy wybrać Typ używanej płyty oraz Ustawienie wstępne określające jakość wideo oraz wykorzystanie płyty, zgodnie z własnymi wymaganiami.

Avid Studio image002 Eksportowanie na płytę

Aby bardziej szczegółowo zmodyfikować ustawienia materiału wyjściowego, należy wybrać ustawienie wstępne Niestandardowe, a następnie kliknąć przycisk Zaawansowane, aby wyświetlić panel Ustawienia zaawansowane.

3.    Kliknij przycisk Nagraj dysk.

Program Studio wykona opisane powyżej czynności (renderowanie, kompilacja i nagrywanie), aby utworzyć dysk. Kliknięcie przycisku Utwórz obraz spowoduje wykonanie tych samych czynności z pominięciem nagrywania dysku.

4.    Gdy program Studio zakończy nagrywanie, płyta zostanie wysunięta.

5.    Aby nagrać wcześniej utworzony obraz płyty, należy nacisnąć przycisk Nagraj obraz.

Jakość i pojemność różnych formatów płyty

Różnice pomiędzy poszczególnymi formatami płyt można ująć w kilku punktach na temat jakości wideo i pojemności:

·    DVD: Na każdej płycie mieści się około 60 minut wideo o pełnej jakości MPEG-2 (120 minut, jeśli nagrywarka obsługuje nagrywanie dwuwarstwowe).

·    DVD (AVCHD): Na każdej płycie mieści się około 40 minut wideo w formacie AVCHD o pełnej jakości na jednej warstwie.

·    BD: Na każdej płycie mieści się ponad 270 minut materiału wideo HD na jednej warstwie.

Eksportowanie na płytę