Eksportowanie do pliku

Avid Studio corner top left Eksportowanie do pliku Avid Studio border Eksportowanie do pliku Avid Studio corner top right Eksportowanie do pliku
Avid Studio border Eksportowanie do pliku
Avid Studio spacer Eksportowanie do pliku
Avid Studio spacer Eksportowanie do pliku Avid Studio blue button Eksportowanie do pliku Avid Studio spacer Eksportowanie do pliku

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Eksportowanie — dysk/plik/Internet”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Eksportowanie do pliku
Avid Studio spacer Eksportowanie do pliku
Avid Studio border Eksportowanie do pliku
Avid Studio corner bottom left Eksportowanie do pliku Avid Studio border Eksportowanie do pliku Avid Studio corner bottom right Eksportowanie do pliku

Program Studio może tworzyć pliki filmów w następujących formatach:

·    3GP

·    Tylko audio

·    AVCHD/Blu-Ray

·    AVI

·    DivX

·    DivX Plus HD

·    Wideo Flash

·    Plik zgodny z urządzeniem iPod

·    MOV

·    MPEG-1

·    MPEG-2

·    MPEG-4

·    Real Media

·    Plik zgodny z urządzeniem Sony PSP

·    Windows Media

Należy wybrać dowolny format pasujący do wymagań odbiorców i sprzętu używanego do oglądania.

Rozmiar pliku wyjściowego zależy zarówno od formatu pliku, jak i parametrów kompresji ustawionych w danym formacie. Wprawdzie ustawienia kompresji można łatwo dopasowywać w celu utworzenia małych plików, jednak duża kompresja odbywa się kosztem jakości.

W przypadku większości formatów można dopasować ustawienia szczegółowe. W tym celu należy wybrać ustawienie wstępne Niestandardowe, a następnie kliknąć przycisk Zaawansowane. Pozostałe ustawienia wstępne powodują załadowanie ustawień przeznaczonych dla typowych sytuacji.

Po ustawieniu opcji materiału wyjściowego należy kliknąć przycisk Utwórz plik. Pojawi się okno przeglądarki plików, w którym należy podać nazwę i lokalizację tworzonego pliku wideo.

Avid Studio image001 Eksportowanie do pliku

Jako udogodnienie, po zakończeniu eksportu moduł Exporter udostępnia skróty umożliwiające uruchomienie programu Windows Media Player oraz Quicktime Player. Aby obejrzeć plik wyjściowy od razu po utworzeniu, należy kliknąć ikonę wybranego odtwarzacza.

Avid Studio image002 Eksportowanie do pliku

Karta Plik w przeglądarce materiału wyjściowego

3GP

Program Avid Studio może generować filmy w tym powszechnie używanym formacie pliku, używając wybranej przez użytkownika kompresji wideo MPEG-4 lub H.263 oraz kompresji audio AMR. Format jest przystosowany do stosunkowo niewielkich możliwości przetwarzania i przechowywania oferowanych przez telefony komórkowe.

Avid Studio image003 Eksportowanie do pliku

Lista ustawień wstępnych dla tego typu pliku oferuje dwa rozmiary klatki dla każdego kodera. Należy wybrać opcję Mały (176×144) lub Bardzo mały (128×96).

Tylko audio

Ścieżka dźwiękowa filmu może czasem występować samodzielnie (bez obrazu). Przypadki, w których może być wskazana wersja zawierająca tylko zapis audio, obejmują materiał rozrywki na żywo oraz nagrania wideo z wywiadów i przemówień.

Program Avid Studio umożliwia zapisywanie ścieżki dźwiękowej w formacie wav (PCM), mp3 lub mp2.

Avid Studio image004 Eksportowanie do pliku

Należy kliknąć ustawienie wstępne najlepiej spełniające potrzeby. Można też wybrać ustawienie wstępne o nazwie Niestandardowe, a następnie kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć panel Ustawienia zaawansowane.

AVCHD/Blu-ray

AVCHD/Blu-Ray jest wersją „strumienia transportu” MPEG-2. Format ten może zawierać materiał wideo skompresowany jako MPEG-2 lub H264/AVC. Jego zastosowania obejmują odtwarzanie HD w kamerach pracujących w systemie AVCHD oraz w konsolach do gier Sony PlayStation 3.

Avid Studio image005 Eksportowanie do pliku

Należy kliknąć ustawienie wstępne najlepiej spełniające potrzeby. Można też wybrać ustawienie wstępne o nazwie Niestandardowe, a następnie kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć panel Ustawienia zaawansowane.

AVI

Mimo że typ pliku AVI dla cyfrowego wideo jest powszechnie obsługiwany, to rzeczywiste kodowanie oraz dekodowanie danych audio i wideo w pliku AVI jest wykonywane przez osobne oprogramowanie kodera-dekodera.

Program Studio jest dostarczany z koderami-dekoderami DV i MPEG. Aby wyprowadzić film jako plik AVI bądź w innym formacie, można użyć dowolnego kodera-dekodera zainstalowanego na komputerze, zgodnego ze standardem DirectShow, pod warunkiem, że ten koder-dekoder jest również zainstalowany na komputerze, na którym ma być odtwarzany film.

Avid Studio image006 Eksportowanie do pliku

Należy kliknąć ustawienie wstępne najlepiej spełniające potrzeby. Można też wybrać ustawienie wstępne o nazwie Niestandardowe, a następnie kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć panel Ustawienia zaawansowane.

DivX

Ten format pliku, oparty na technologii kompresji wideo MPEG-4, jest popularny w przypadku plików wideo rozpowszechnianych w Internecie. Jest on też obsługiwany przez wiele urządzeń zgodnych ze standardem DivX — od odtwarzaczy płyt DVD do urządzeń przenośnych i kieszonkowych.

Avid Studio image007 Eksportowanie do pliku

Należy kliknąć ustawienie wstępne najlepiej spełniające potrzeby. Można też wybrać ustawienie wstępne o nazwie Niestandardowe, a następnie kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć panel Ustawienia zaawansowane.

DivX Plus HD

Ten format pliku, oparty na technologii kompresji wideo H264, jest popularny w przypadku plików wideo HD rozpowszechnianych w Internecie.

Avid Studio image008 Eksportowanie do pliku

Należy kliknąć ustawienie wstępne jakości spełniające potrzeby. Można też wybrać ustawienie wstępne o nazwie Niestandardowe, a następnie kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć panel Ustawienia zaawansowane.

Wideo Flash

Program Studio obsługuje eksportowanie materiału w wersji 7 formatu wideo Flash (flv). Niemal wszystkie używane teraz przeglądarki internetowe mogą wyświetlać ten popularny format, który został powszechnie przyjęty w serwisach społecznościowych i witrynach wiadomości.

Avid Studio image009 Eksportowanie do pliku

Należy kliknąć ustawienie wstępne jakości spełniające potrzeby. Można też wybrać ustawienie wstępne o nazwie Niestandardowe, a następnie kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć panel Ustawienia zaawansowane.

Plik zgodny z urządzeniem iPod

Podobnie jak w przypadku formatu DivX, ten format pliku opiera się na technologii kompresji wideo MPEG-4. Dzięki połączeniu zaawansowanej funkcji kompresji z małym rozmiarem klatki (320 x 24) można uzyskiwać bardzo małe pliki wyjściowe w przypadku bardziej ekspansywnych formatów plików. Wygenerowane pliki są zgodne z popularnymi urządzeniami wideo typu iPod, ale mogą być również obsługiwane przez urządzenia innych typów.

Avid Studio image010 Eksportowanie do pliku

Trzy wstępne ustawienia jakości umożliwiają wybieranie różnych szybkości danych, z których każda zapewnia inny stosunek jakości do rozmiaru pliku.

Wideo MOV

Jest to format pliku programu QuickTime®. Jest on szczególnie przydatny, jeśli film ma być odtwarzany za pomocą programu QuickTime Player.

Avid Studio image011 Eksportowanie do pliku

Ustawienia wstępne umożliwiają wybieranie różnorodnych opcji rozmiaru i kodowania. Ustawienie wstępne Średnie (384×288) powoduje użycie kompresji MJPEG, natomiast ustawienie wstępne Małe (176×144) korzysta z kompresji MPEG-4.

MPEG

MPEG-1 jest pierwotnym formatem pliku MPEG. Kompresja wideo MPEG-1 jest używana na płytach VideoCD, ale w innych zastosowaniach ustąpiła miejsca nowszym formatom.

Avid Studio image012 Eksportowanie do pliku

MPEG-2 jest następcą formatu MPEG-1. Podczas gdy format plików MPEG-1 jest obsługiwany przez wszystkie komputery z systemem Windows 95 lub nowszym, pliki w formacie MPEG-2 i MPEG-4 mogą być odtwarzane tylko na komputerach z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem dekodera. Dwa ustawienia wstępne formatu MPEG-2 obsługują sprzęt odtwarzający HD (High Definition — wysoka rozdzielczość).

Avid Studio image013 Eksportowanie do pliku

MPEG-4 jest kolejnym członkiem rodziny formatów MPEG. Oferuje on jakość obrazu zbliżoną do zapewnianej przez format MPEG-2, jednak przy jeszcze większej kompresji. Jest to format szczególnie odpowiedni do zastosowań internetowych. Dwa ustawienia wstępne formatu MPEG-4 (QCIF i QSIF) tworzą wideo o rozmiarze ćwiartki klatki przeznaczone do telefonów komórkowych. Dwa pozostałe (CIF i SIF) tworzą wideo o pełnym rozmiarze odpowiednie dla urządzeń podręcznych.

Ustawienie wstępne Niestandardowe. W przypadku wszystkich odmian formatu MPEG dostępne jest ustawienie wstępne o nazwie Niestandardowe, które umożliwia szczegółowe skonfigurowanie opcji wyprowadzania filmu. W tym celu należy kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć panel Ustawienia zaawansowane.

Avid Studio image014 Eksportowanie do pliku

PSP

To jest kolejny format pliku opierający się na technologii kompresji wideo MPEG-4. Podobnie jak w przypadku pliku zgodnego z urządzeniem iPod, dzięki połączeniu zaawansowanej funkcji kompresji z małym rozmiarem klatki (320 x 24) można uzyskiwać bardzo małe pliki wyjściowe w przypadku bardziej ekspansywnych formatów plików. Wygenerowane pliki są zgodne z popularnymi urządzeniami Sony PlayStation Portable, ale mogą być również obsługiwane przez urządzenia innych typów.

Avid Studio image015 Eksportowanie do pliku

Real Media

Pliki filmów w formacie Real Media są przeznaczone do odtwarzania w Internecie. Filmy Real Media mogą być odtwarzane na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem RealNetworks® RealPlayer®, które można pobrać bezpłatnie z witryny www.real.com.

Kliknij przycisk Zaawansowane, aby skonfigurować materiał wyjściowy przy użyciu panelu Ustawienia zaawansowane.

Windows Media

Format pliku Windows Media również jest przeznaczony do strumieniowego odtwarzania w Internecie. Pliki mogą być odtwarzane na dowolnym komputerze z zainstalowanym programem Windows Media Player (udostępnianym bezpłatnie przez firmę Microsoft).

Kliknij przycisk Zaawansowane, aby skonfigurować materiał wyjściowy przy użyciu panelu Ustawienia zaawansowane.

Eksportowanie do pliku