Eksport do Internetu

Avid Studio corner top left Eksport do Internetu Avid Studio border Eksport do Internetu Avid Studio corner top right Eksport do Internetu
Avid Studio border Eksport do Internetu
Avid Studio spacer Eksport do Internetu
Avid Studio spacer Eksport do Internetu Avid Studio blue button Eksport do Internetu Avid Studio spacer Eksport do Internetu

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Eksportowanie — dysk/plik/Internet”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Eksport do Internetu
Avid Studio spacer Eksport do Internetu
Avid Studio border Eksport do Internetu
Avid Studio corner bottom left Eksport do Internetu Avid Studio border Eksport do Internetu Avid Studio corner bottom right Eksport do Internetu

Program Studio umożliwia przesłanie materiałów wideo bezpośrednio do serwisu YouTube w celu udostępniania ich potencjalnej widowni złożonej z milionów innych użytkowników Internetu.

Avid Studio image001 Eksport do Internetu

Ta opcja udostępnia dwa formaty ustawień wstępnych, Standardowy (480p) i Najszybszy (360p). Zapewniają one różne kombinacje rozmiaru klatki i szybkości danych wideo.

Żadne z miejsc docelowych nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień formatu.

Po wybraniu żądanej witryny przesyłania oraz ustawienia wstępnego należy kliknąć przycisk Utwórz. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Ustawienia zaawansowane, w którym można wprowadzić informacje edytorskie dotyczące przesyłanej produkcji.

Avid Studio image002 Eksport do Internetu

Można podać tytuł, opis oraz rozdzielone przecinkami etykiety wyszukiwania, a następnie zaznaczyć kategorię, w której film ma być wymieniany.

Jeśli użytkownik zalogował się wcześniej na swoim koncie Yahoo! z poziomu programu Studio, ale teraz chce użyć innego identyfikatora użytkownika, należy zaznaczyć pole wyboru Nowe logowanie.

Jeśli użytkownik nie jest już zalogowany, pojawi się okno logowania w serwisie YouTube. Jeśli użytkownik posiada konto YouTube, należy teraz wprowadzić swoje dane użytkownika. W przeciwnym razie należy kliknąć łączce Zarejestruj, aby założyć nowe konto.

Avid Studio image003 Eksport do Internetu

Program Studio utworzy teraz film i prześle go automatycznie. Aby otworzyć witrynę YouTube w przeglądarce internetowej w celu sprawdzenia, czy przesłanie materiału powiodło się, należy kliknąć przycisk Otwórz przeglądarkę internetową.

Avid Studio image004 Eksport do Internetu

Eksport do Internetu