Moduł Exporter

Avid Studio corner top left Moduł Exporter Avid Studio border Moduł Exporter Avid Studio corner top right Moduł Exporter
Avid Studio border Moduł Exporter
Avid Studio spacer Moduł Exporter
Avid Studio spacer Moduł Exporter Avid Studio blue button Moduł Exporter Avid Studio spacer Moduł Exporter

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Eksportowanie — dysk/plik/Internet”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Moduł Exporter
Avid Studio spacer Moduł Exporter
Avid Studio border Moduł Exporter
Avid Studio corner bottom left Moduł Exporter Avid Studio border Moduł Exporter Avid Studio corner bottom right Moduł Exporter

Jedną z największych zalet cyfrowego wideo jest duża i wciąż rosnąca liczba urządzeń, które mogą z niego korzystać. Program Studio umożliwia tworzenie wersji filmu przeznaczonych dla każdego odbiorcy, bez względu na używane urządzenie wyświetlające — od kieszonkowych odtwarzaczy DivX i telefonów komórkowych do kin domowych HDTV.

Avid Studio image001 Moduł Exporter

Po zakończeniu edycji projektu należy otworzyć moduł Exporter za pomocą przycisku Eksportuj w górnej części ekranu. Wystarczy kilka kliknięć, aby w module Exporter skonfigurować wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające wyeksportowanie filmu w formacie, który najlepiej spełnia wymagania użytkownika.

Avid Studio image002 Moduł Exporter

Moduł Exporter. Karty z lewej strony umożliwiają zapisanie filmu jako pliku na płycie lub przesłanie przez Internet. Za pomocą pozostałych elementów sterujących można ustawić opcje eksportu wymagane dla wybranego typu nośnika. W prawym dolnym rogu wyświetlona jest dostępna przestrzeń w urządzeniu wyjściowym.

Należy rozpocząć od wybrania typu nośnika dla gotowego filmu. W tym celu należy kliknąć jedną z kart z lewej strony okna: Płyta, Plik lub Sieć.

Avid Studio image003 Moduł ExporterWybranie karty Plik umożliwia utworzenie plików, które można wyświetlać z dysku twardego, witryny internetowej, przenośnego odtwarzacza filmów, a nawet z telefonu komórkowego.

Avid Studio image004 Moduł ExporterWybranie karty Płyta umożliwia skopiowanie filmu na nagrywalny nośnik optyczny znajdujący się w nagrywarce płyt CD, DVD lub Blu-ray (zwanej też „wypalarką”). Moduł Exporter umożliwia również wykonanie kopii lub „obrazu” płyty na dysku twardym bez nagrywania go na płycie.

Wybranie karty Sieć umożliwia utworzenie pliku przeznaczonego do przesłania do witryny YouTube lub Yahoo! Video. W tych popularnych witrynach internetowych film ma potencjalną widownię złożoną z milionów osób.

Konfigurowanie materiału wyjściowego

W przypadku każdego typu nośnika opcje materiału wyjściowego można szybko skonfigurować za pomocą list rozwijanych na panelu Ustawienia.

Avid Studio image005 Moduł Exporter

Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia ustawień ręcznie, należy kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć panel opcji dla wybranego typu nośnika. Po potwierdzeniu ustawień należy kliknąć przycisk Utwórz obraz lub Nagraj płytę, aby wyeksportować materiał jako nagranie na płycie lub Rozpocznij eksportowanie, aby rozpocząć zapisywanie materiału w formie pliku lub publikacji internetowej.

Avid Studio image006 Moduł Exporter

Przyciski materiału wyjściowego w dolnej części okna modułu Exporter.

Przygotowywanie filmu do wyeksportowania

Aby przygotować film do wykesportowania, zwykle należy wykonać pewne czynności przygotowawcze. Program Avid Studio musi w zasadzie przeprowadzić renderowanie (generowanie klatek wideo w formacie wyjściowym) dla wszystkich przejść, tytułów, menu płyty i efektów wideo dodanych do filmu. Wszelkie pliki wygenerowane podczas procesu renderowania są przechowywane w folderze plików pomocniczych, którego lokalizację można określić w oknie ustawień aplikacji.

Tworzenie między znacznikami

W przypadku eksportu do pliku lub do sieci dostępna jest opcja eksportowania jedynie wybranej części filmu. Za pomocą suwaków w odtwarzaczu należy wskazać, która część filmu ma być wyeksportowana.

Avid Studio image007 Moduł Exporter

Materiał wyjściowy generowany do pliku lub przesyłany do sieci może zostać ograniczony na jednym lub dwóch końcach za pomocą suwaków przycinania na podziałce czasowej odtwarzacza.

ð Eksportowanie do pliku

ð Eksport do Internetu

Moduł Exporter