Ustawienia tła

W przeciwieństwie do wierzchnich warstw w tytule, specjalna warstwa tła nie jest widoczna na liście warstw i nie można jej modyfikować w oknie edycji. Tło można natomiast kontrolować z poziomu panelu Ustawienia tła.

Avid Studio image001 Ustawienia tła

Panel Ustawienia tła służy do tworzenia tła tytułu. Mały obszar podglądu pełni funkcję przycisku wyboru koloru oraz jako miejsce docelowe zrzutu wideo lub zdjęć z biblioteki. W tym przypadku menu Współczynnik proporcji zostało otwarte poprzez kliknięcie przycisku powyżej.

Domyślne tło tytułu jest całkowicie przezroczyste. Jeśli tytuł znajduje się na górnej ścieżce na osi czasu projektu, wideo lub inny obraz na ścieżkach poniżej będzie widoczny za wierzchnią płaszczyzną tytułu.

Aby utworzyć lite lub gradientowe tło, kliknij obszar podglądu tła. Pojawi się okno dialogowe wyboru koloru oraz zakraplacz, który umożliwia pobranie koloru z dowolnego miejsca w obrębie okna edycji tytułu.

Można utworzyć tło gradientowe. W tym celu należy wybrać kratę Gradienty w górnej części palety kolorów. Dodatkowe znaczniki gradientu można ustawić, klikając jeden raz poniżej paska gradientu. Znaczniki gradientu można usunąć, przeciągając je pionowo poza obszar paska.

Aby użyć wideo lub zdjęcia jako tła, należy przeciągnąć element na dół z sekcji Wideo lub Zdjęcia w bibliotece do obszaru podglądu tła, które również pełni funkcję strefy zrzutu.

Aby tło było półprzezroczyste, należy ustawić suwak nieprzezroczystości w dowolnym miejscu pomiędzy całkowitą przezroczystością (maksymalnie w lewo), a całkowitą nieprzezroczystością. Dwukrotne kliknięcie suwaka spowoduje przywrócenie pełnej nieprzezroczystości.

Aby przywrócić domyślny stan tła (bez tła), kliknij przycisk kosza na śmieci.

Ustawienia tła