Tworzenie i edytowanie tytułów

Tytuł w edytorze tytułu programu Avid Studio składa się z elementów należących do czterech typów:

Warstwa tła: Domyślnie tło jest całkowicie przezroczyste. W przypadku tytułów nakładanych przezroczyste tło jest zwykle odpowiednie. W przypadku zastosowań specjalnych i tytułów pełnoekranowych tłem może być kolor, gradient, obraz lub wideo. Aby zapewnić dodatkową elastyczność, Ustawienia tła obejmują również sterowanie nieprzezroczystością.

Warstwy wideo i obrazów: Zasoby, które tworzą te warstwy pochodzą z sekcji Wideo, Zdjęcia i Projekty filmowe w bibliotece. Na tych warstwach można przeprowadzać te same operacje, co na warstwach tekstowych i warstwach kształtu, z wyjątkiem stosowania wyglądów.

Warstwy tekstowe i warstwy kształtu: Są to warstwy wektorowe, co oznacza, że w przeciwieństwie do plików wideo i zdjęć nie są przechowywane w postaci obrazów bitmapowych, ale jako pewien rodzaj „wzoru” odtwarzania obrazów z segmentów linii prostych i krzywych. Tym warstwom można nadawać właściwości (np. kolor) oraz stosować do nich efekty specjalne (np. rozmycie). Podobnie jak warstwy wideo i obrazów, te warstwy wektorowe można przeciągać, obracać i grupować, a także zmieniać ich rozmiar i stosować do nich ruchy Jednak w przeciwieństwie do innych warstw, mogą być one również dostosowywane za pomocą wyglądów z sekcji Wyglądy modułu wyboru ustawień wstępnych.

Ruchy: Ruchy to gotowe animacje, które można stosować do każdej warstwy kompozycji tytułu z wyjątkiem tła. Ruchy można wybierać i nadawać z karty Ruchy  modułu wyboru ustawień wstępnych. Po zastosowaniu ruchu do warstwy można dopasować czas ruchu na osi czasu listy warstw .

Tworzenie warstw tekstowych i warstw kształtu

Avid Studio image001 Tworzenie i edytowanie tytułówAby utworzyć warstwę tekstową, kliknij przycisk dodawania tekstu na pasku nagłówka listy warstw albo kliknij dwukrotnie pusty obszar w oknie edycji. Pojawi się nowa warstwa zawierająca domyślny tekst. Tekst jest automatycznie zaznaczony i po rozpoczęciu pisania zostanie zastąpiony.

Avid Studio image002 Tworzenie i edytowanie tytułówAby utworzyć warstwę kształtu, kliknij przycisk dodawania kształtu (po prawej stronie przycisku dodawania tekstu), a następnie wybierz opcję z menu podręcznego. Dostępne opcje obejmują: koło, kwadrat, elipsę, prostokąt, kształt poziomej i pionowej kapsułki oraz trójkąt. Po wybraniu opcji na środku okna edycji pojawi się nowa warstwa wybranego kształtu o domyślnym rozmiarze.

Edycja warstw

Poniższe tematy zawierają informacje dotyczące edycji tła i warstw w edytorze tytułu.

ð Ustawienia wyglądu

ð Okno edycji

ð Tekst i ustawienia tekstu

Tworzenie i edytowanie tytułów