Wstępnie ustawione wyglądy

Karta Wyglądy modułu wyboru wstępnych ustawień edytora tytułu udostępnia style wizualne, które mogą być nadane warstwom tekstu i kształtu  w tytule.

Podgląd wyglądów

Aby uzyskać podgląd konkretnego wyglądu na konkretnej warstwie, w pierwszej kolejności należy wybrać warstwę, a następnie otworzyć kartę Wyglądy modułu wyboru ustawień wstępnych i umieścić wskaźnik myszy na miniaturach. Gdy wskaźnik myszy znajdzie się na miniaturze, w oknie edycji pojawi się tytuł z zastosowanym wybranym wyglądem. Dzięki temu można natychmiast ocenić efekt w kontekście materiału.

Nadawanie wyglądu

Aby nadać wstępnie ustawiony wygląd warstwie tekstowej albo warstwie grafiki wektorowej, najpierw należy zaznaczyć warstwę, klikając ją w oknie edycji lub na liście warstw. Zaznaczając wiele warstw lub grupę warstw można wprowadzić zmiany w wielu warstwach jednocześnie.

Avid Studio image001 Wstępnie ustawione wyglądy

Aby rozpocząć używanie wyglądów, należy wybrać grupę ustawień wstępnych: Standardowe, Cień, Szlifowane lub Obrysowane. Umieść wskaźnik myszy na miniaturach, aby uzyskać podgląd ustawień wstępnych, kliknij miniaturę, aby zastosować ją w bieżącej warstwie.

Aby zastosować wygląd, po zaznaczeniu warstwy lub warstw, które chcesz zmienić, wykonaj jedną z poniższych czynności:

·    Kliknij jego miniaturę w module wyboru ustawień wstępnych.

·    Przeciągnij miniaturę z modułu wyboru ustawień wstępnych na warstwę w oknie edycji

Przeciągnij miniaturę z modułu wyboru ustawień wstępnych na jedną z warstw lub zgrupowane warstwy w nagłówku Lista warstw.

Klonowanie stylu

Zamiast stosować ustawienie wstępne, można również sklonować wygląd jako część stylu, co w przypadku warstw tekstowych obejmuje sklonowanie informacji o czcionce oraz atrybutach samego wyglądu. W tym celu należy użyć opcji Kopiuj atrybuty w menu kontekstowym warstwy w oknie edycji oraz Wklej atrybuty w docelowej warstwie.

Wstępnie ustawione wyglądy