Moduł wyboru ustawień wstępnych

Moduł wyboru ustawień wstępnych edytora tytułu umożliwia szybkie opracowanie atrakcyjnego tytułu. Po wprowadzeniu tekstu, i gdy warstwa tekstowa nadal jest zaznaczona, zastosuj do tej warstwy dowolny z wstępnie ustawionych wyglądów. W tym celu kliknij jeden raz myszą. Aby jeszcze ułatwić tę operację, po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie wyglądu, w oknie edycji pojawi się podgląd efektu zastosowanego w tytule (wygląd zostanie zastosowany w bieżącej warstwie).

Nawet jeśli nie można znaleźć odpowiedniego wyglądu wśród ustawień wstępnych, można zaoszczędzić sporo czasu, wybierając najbardziej zbliżony wygląd do zamierzonego, a następnie dostosowując go w panelu podrzędnym Ustawienia wyglądu.

Avid Studio image001 Moduł wyboru ustawień wstępnych

Moduł wyboru ustawień wstępnych z zaznaczoną kartą Wyglądy. Kliknięcie nazwy jednej z wyszczególnionych grup ustawień wstępnych spowoduje otwarcie zasobnika z ikonami.

Najlepszym sposobem na podniesienie atrakcyjności tytułu jest zastosowanie animacji. Kliknij kartę Ruchy w module wyboru ustawień wstępnych. Trzy grupy dostępnych ustawień wstępnych odpowiadają fazom życia warstwy.

Avid Studio image002 Moduł wyboru ustawień wstępnych

Ustawienia wstępne ruchu są podzielone pod względem roli, jaką odgrywają we wprowadzaniu, wyświetlaniu oraz usuwaniu warstwy z widoku.

Tak jak w przypadku wyglądów, można sprawdzić, jak tytuł będzie wyglądał po zastosowaniu określonego ruchu. W tym celu należy umieścić wskaźnik myszy na określonych ikonach ustawień wstępnych. Po dokonaniu wyboru można zastosować wybrany ruch za pomocą jednego kliknięcia.

ð Wstępnie ustawione ruchy

Moduł wyboru ustawień wstępnych