Menu Plik

Polecenia w menu Plik w edytorze tytułu umożliwiają zapisywanie tytułów w systemie plików komputera lub przywołanie zapisanych tytułów do edycji edycji.

Otwórz tytuł: Za pomocą tego polecenia można załadować tytuł z folderu plików w lokalnym systemie lub sieci. Jeśli zostały wprowadzone zmiany w aktualnie otwartym tytule przed uruchomieniem tego polecenia, możliwe będzie zapisanie pracy przed kontynuacją.

Zapisz tytuł i Zapisz tytuł jako: Te standardowe polecenia, wraz z poleceniami omówionymi wcześniej, pozwalają eksportować tytuły do innych komputerów, a także udostępniać je innym użytkownikom programu Avid Studio.

Menu Plik