Lista warstw

Lista warstw, która zajmuje większość dolnej części okna edytora tytułu, posiada dwie kolumny: jedną z nagłówkami warstw i jedną ze ścieżkami na osi czasu. W każdym wierszu nagłówek zawiera nazwę warstwy oraz przycisk widoczności. Na prawo od nagłówka ścieżka na osi czasu służy jako graficzny edytor do sterowania czasem trwania warstwy w obrębie tytułu jako całości oraz czasem trwania wszelkich ruchów przypisanych do warstwy.

Avid Studio image001 Lista warstw

Lewa strona okna listy warstw zawiera nagłówki warstw. Po prawej znajduje się oś czasu animacji, na której można zobaczyć i zmodyfikować czas każdej z warstw oraz wszystkich zastosowanych ruchów. (Na pokazanej ilustracji widoczna jest tylko lewa część osi czasu).

Jeśli edytowany tytuł został otwarty w edytorze filmów lub edytorze płyty, oś czasu listy warstw przedstawia bieżącą długość klipu. Aby to zmodyfikować, należy wrócić do osi czasu projektu i przyciąć tam tytuł.

Jeśli tytuł został otwarty w bibliotece, i w związku z tym nie jest powiązany z klipem w projekcie, jego długość można edytować w edytorze tytułu. Ustaw odpowiedni czas trwania, wprowadzając wartość bezpośrednio w liczniku czasu trwania po prawej stronie paska narzędzi osi czasu. Wszystkie warstwy zostaną dostosowane z uwzględnieniem nowego czasu trwania.

Oprócz osi czasu i nagłówków warstwy, lista warstw posiada pasek narzędzi, który zawiera kilka istotnych grup elementów sterowania.

ð Praca z grupami warstw

Lista warstw