Biblioteka

Biblioteka pojawia się w edytorze tytułu jako panel z kartami po lewej stronie okna. Karty w górnej części umożliwiają dostęp do wszystkich dostępnych multimediów i materiałów. Ten kompaktowy widok biblioteki pod względem funkcjonalnym jest taki sam jak widok główny.

Do edycji tytułów służą odpowiednie sekcje: Zdjęcia, Wideo oraz Projekty filmowe.

Avid Studio image001 Biblioteka

Kompaktowa wersja biblioteki w edytorze tytułu zapewnia taki sam kompleksowy dostęp do multimediów jak pełna wersja.

Dodawanie multimediów z biblioteki do tytułu

Aby dodać wideo lub zdjęcie do tytułu, przeciągnij je z biblioteki do okna edycji. Nowy element przeniesiony do okna edycji zostanie utworzony w domyślnym rozmiarze. Można go następnie dowolnie przesuwać, obracać lub zmieniać jego rozmiar.

Aby dodać wideo lub zdjęcie jako pełnoekranowe tło dla tytułu, należy umieścić je w strefie zrzutu tła panelu podrzędnego Ustawienia tła.

Avid Studio image002 BibliotekaMożna również użyć wideo lub zdjęcie jako wypełnienie twarzy, obramowania lub cienia tekstu. W tym celu najpierw należy dodać twarz, obramowanie lub cień do ustawień wyglądu za pomocą przycisków dodawania (patrz ilustracja). Następnie należy umieścić zdjęcie lub wideo w strefie zrzutu po prawej stronie modułu wypełnienia.

Biblioteka