Edytor tytułu

Avid Studio corner top left Edytor tytułu Avid Studio border Edytor tytułu Avid Studio corner top right Edytor tytułu
Avid Studio border Edytor tytułu
Avid Studio spacer Edytor tytułu
Avid Studio spacer Edytor tytułu Avid Studio blue button Edytor tytułu Avid Studio spacer Edytor tytułu

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Edytor tytułów”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Edytor tytułu
Avid Studio spacer Edytor tytułu
Avid Studio border Edytor tytułu
Avid Studio corner bottom left Edytor tytułu Avid Studio border Edytor tytułu Avid Studio corner bottom right Edytor tytułu
Avid Studio corner top left Edytor tytułu Avid Studio border Edytor tytułu Avid Studio corner top right Edytor tytułu
Avid Studio border Edytor tytułu
Avid Studio spacer Edytor tytułu
Avid Studio spacer Edytor tytułu Avid Studio blue button Edytor tytułu Avid Studio spacer Edytor tytułu

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Edycja zaawansowana (przejścia, tytuły, montaż, menu DVD)”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Edytor tytułu
Avid Studio spacer Edytor tytułu
Avid Studio border Edytor tytułu
Avid Studio corner bottom left Edytor tytułu Avid Studio border Edytor tytułu Avid Studio corner bottom right Edytor tytułu

Edytor tytułu programu Avid Studio jest zaawansowanym narzędziem do tworzenia i edytowania animowanych tytułów i grafik. Dzięki szerokiej gamie efektów tekstowych i graficznych oraz narzędzi, edytor tytułu zapewnia nieograniczone możliwości tworzenia oprawy graficznej filmów.

Avid Studio image001 Edytor tytułu

Obszary wyświetlania edytora tytułu: Œ wybór ustawień wstępnych;  biblioteka; Ž okno edycji;  panel ustawień;  pasek narzędzi oraz  listwa warstw.

Oto podstawowe obszary wyświetlania edytora tytułu (ponumerowane zgodnie z powyższą ilustracją):

1.    Moduł wyboru ustawień wstępnych posiada karty ustawień wstępnych Wygląd i Ruch, na których ustawienia wstępne są posortowane według stylów. Wygląd to wizualna stylistyka warstwy tekstu lub kształtu w tytule, a Ruch to model animacji, który może być przypisany do dowolnej warstwy, ale najczęściej stosuje się go do tekstu.

Najedź wskaźnikiem myszy na ustawienie wstępne, aby sprawdzić jak będzie wyglądał dany tytuł. Pojedyncze kliknięcie spowoduje zastosowanie ustawienia wstępnego do bieżącej warstwy. Gdy dany wygląd zostanie zastosowany, można go modyfikować za pomocą panelu ustawień.

2.    Biblioteka zawiera zasoby umożliwiające tworzenie tytułów. Karty w górnej części umożliwiają dostęp do wszystkich dostępnych multimediów i materiałów. Ta kompaktowa wersja biblioteki pod względem funkcjonalnym jest identyczna z pełną wersją biblioteki.

3.    Podczas tworzenia lub edytowania tytułu głównym obszarem pracy jest okno edycji. Oferuje ono opcję ręcznego podglądu tytułu z możliwością ręcznej edycji.

4.    Panel ustawień posiada oddzielne chowane panele podrzędne dla każdej z trzech kategorii ustawień: Ustawienia tekstu, zarządzające stylem i rozmiarem podpisów tekstowych; Ustawienia wyglądu, umożliwiające konfigurację twarzy, krawędzi i cieni, oraz Ustawienia tła, które są związane z warstwą tła tytułu.

5.    Pasek narzędzi posiada cztery grupy sterowania. Od lewej do prawej: narzędzia dodawania tekstu i dodawania kształtu; zestaw elementów sterujących właściwościami warstwy, pełny zestaw elementów sterujących odtwarzaniem, w tym również przycisk pętli oraz para odczytów licznika przedstawiająca czas trwania tytułu oraz aktualną pozycję odtwarzania.

6.    Listwa warstw: Każdy element graficzny lub tekstowy stanowi warstwę w tytule, który jest stosem takich warstw. Nieprzezroczyste obszary każdej warstwy przesłaniają warstwy znajdujące się pod tą warstwą, a warstwa położona najniżej może przesłaniać tylko tło.

Oprócz wyszczególniania nazwy każdej warstwy, lista warstw zawiera oś czasu animacji, która pokazuje zakres czasu aktywności każdej warstwy oraz ruchy, które zostały do niej przypisane. Te właściwości można regulować poprzez przeciąganie.

Proces tworzenia obrazu składającego się z warstw jest nazywany „składem”. Informacje z każdej warstwy są przechowywane oddzielnie i łączone tylko podczas eksportowania obrazu, dzięki czemu w każdej chwili można powrócić do kompozycji i dodać nowe warstwy, a także dostosować, usunąć lub zastąpić warstwy istniejące albo zmienić ich kolejność.

Avid Studio image002 Edytor tytułu

Tworzenie obrazu z warstw rozpoczęte od pustej klatki (u góry po lewej). Wzór szachownicy oznacza obszar przezroczysty. Tło może mieć obszary przezroczyste lub półprzezroczyste, ale w tym przykładzie dodano nieprzezroczyste tło (0) dla większej przejrzystości, a następnie dodano kolejne warstwy z nieprzezroczystą zawartością (1, 2, 3). W powstałej kompozycji (na dole po prawej) wierzchnie warstwy przesłaniają warstwy znajdujące się pod nimi.

ð Menu Plik

ð Biblioteka

ð Moduł wyboru ustawień wstępnych

ð Tworzenie i edytowanie tytułów

ð Lista warstw

Edytor tytułu