Pasek narzędzi osi czasu

Pasek narzędzi nad osią czasu oferuje różne ustawienia, narzędzia i funkcje, które mają zastosowanie do osi czasu i edycji osi czasu.

Ustawienia osi czasu

[index]Ustawieniasub]Wideo osi czasu

Avid Studio image001 Pasek narzędzi osi czasuDomyślnie ustawienia osi czasu są kopiowane z pierwszego klipu wideo, który został dodany do osi czasu. Jeśli zapewni to odpowiednie rezultaty, dalsze zmiany nie będą już konieczne.

Avid Studio image002 Pasek narzędzi osi czasu

Ustawienia osi czasu

Jeśli wymagana jest ich zmiana, należy kliknąć skrajnie lewy przycisk na pasku narzędzi, aby otworzyć okno Rozdzielczość osi czasu i skonfigurować podane ustawienia.

Proporcja: Należy wybrać wyświetlanie w formacie 4×3 lub 16×9.

Rozmiar: Wybrać rozdzielczości w pikselach HD i SD dostępne dla danego współczynnika proporcji.

Szybkość klatek: Należy wybrać spośród opcji szybkości klatek, zachowując spójność z innymi ustawieniami.

Te ustawienia można zmienić w dowolnym czasie podczas pracy nad projektem, ale należy pamiętać, że zmiana szybkości klatek może spowodować lekkie przesunięcie się klipów na osi czasu, ponieważ zostaną one dostosowane do nowych obramowań klatki.

Materiał wideo, który nie jest zgodny z wybranymi ustawieniami projektu, zostanie automatycznie przekonwertowany w chwili umieszczania na osi czasu.

Jeśli użytkownik chce wybrać konkretny standard wideo dla swoich projektów, zamiast polegać na procedurze określania właściwości na podstawie pierwszego dodanego klipu, należy otworzyć stronę Ustawienia projektu ustawień aplikacji.

Mikser audio

Avid Studio image003 Pasek narzędzi osi czasuTen przycisk otwiera rozszerzony obszar sterowania audio z narzędziami regulacji głośności oraz dostępem do narzędzia panoramowania dźwięku przestrzennego.

Scorefitter

Avid Studio image004 Pasek narzędzi osi czasuNarzędzie Scorefitter jest zintegrowanym generatorem muzyki programu Avid Studio, udostępniającym bezpłatnie indywidualnie opracowaną muzykę, która jest dopasowana pod względem czasu trwania do tworzonego filmu.

Tytuł

Avid Studio image005 Pasek narzędzi osi czasuPrzycisk Tworzenie tytułu powoduje otwarcie Edytora tytułów. Jeśli żaden z wielu dostarczonych tytułów nie odpowiada wymaganiom, można utworzyć własny tytuł.

Avid Studio image005 Pasek narzędzi osi czasuPrzycisk Utwórz tytuł otwiera edytora tytułu. Jeśli żaden z gotowych tytułów nie przypadł użytkownikowi do gustu, można opracować go samodzielnie.

Narracja

Avid Studio image006 Pasek narzędzi osi czasuNarzędzie narracji umożliwia nagrywanie komentarzy lub innych treści audio na żywo podczas odtwarzania filmu.

Żyletka

Avid Studio image007 Pasek narzędzi osi czasuAby rozdzielić jeden klip lub kilka klipów w położeniu linii odtwarzania, należy kliknąć przycisk żyletki. Ta operacja nie spowoduje usunięcia materiału, ale każdy powiązany klip zostanie podzielony na dwa klipy, które będzie można przetwarzać oddzielnie w zakresie przycinania, przenoszenia, dodawania efektów itp.

Jeśli na linii odtwarzania znajdują się zaznaczone klipy, tylko te klipy będą rozdzielone. Obie części tych klipów pozostaną zaznaczone po rozdzieleniu.

Jeśli na linii odtwarzania nie ma żadnych klipów, wszystkie przecięte przez linię klipy zostaną rozdzielone, a części po prawej stronie będą zaznaczone, aby ułatwić usunięcie w razie potrzeby.

Zablokowane ścieżki są wykluczone z czynności rozdzielania.

Kosz na śmieci

Avid Studio image008 Pasek narzędzi osi czasuKliknięcie kosza na śmieci spowoduje usunięcie wszystkich zaznaczonych elementów z osi czasu. Więcej informacji na temat wpływu tej czynności na inne klipy osi czasu można znaleźć w punkcie Usuwanie klipów.

Znaczniki

Avid Studio image009 Pasek narzędzi osi czasuFunkcje dostępnych tutaj znaczników są identyczne jak w przypadku znaczników dostępnych w edytorach multimediów do obsługi materiału wideo i audio.

Znaczniki osi czasu, zamiast przydzielenia do określonego klipu, należą do składników materiałów wideo w oznaczonym punkcie.  Znaczniki zmieniają położenie podczas edycji osi czasu jedynie wtedy, gdy zaznaczenie klipu obejmuje wszystkie ścieżki w punkcie zaznaczenia oraz żadna ścieżka nie jest zablokowana.

Przyciąganie magnetyczne

Avid Studio image010 Pasek narzędzi osi czasuTryb magnesu ułatwia wstawianie klipów podczas przeciągania. Gdy tryb jest włączony, klipy są „magnetycznie” przyciągane przez inne elementy na osi czasu, gdy zostanie pomiędzy nimi osiągnięta określona minimalna odległość. Funkcja ta eliminuje niepotrzebne i często niezauważalne odstępy pomiędzy elementami, które w przeciwnym wypadku często występowałyby na etapie edycji. Jeśli natomiast użytkownik celowo chce uzyskać takie odstępy, należy wyłączyć tę funkcję, aby uzyskać zamierzony efekt.

Edycja klatki kluczowej głośności

Avid Studio image011 Pasek narzędzi osi czasuPrzycisk edycji klatki kluczowej głośności przełącza edycja na poziomie klatki kluczowej dźwięku klipu. Gdy przycisk jest naciśnięty, zielony obrys głośności na każdym klipie osi czasu będzie umożliwiał edycję. W tym trybie można dodawać do obrysu punkty sterujące, przeciągać sekcje obrusy oraz wykonywać inne czynności. Gdy przycisk jest wyłączony, klatki kluczowe głośności są zabezpieczone przed modyfikacją.

Otwarcie miksera audio automatycznie aktywuje przycisk.

Przewijanie audio

Domyślnie dźwięk danego projektu można odsłuchiwać jedynie podczas odtwarzania w podglądzie. Przycisk przewijania audio na pasku narzędzi osi czasu umożliwia podgląd audio nawet podczas „przewijania” filmu poprzez przeciąganie elementów sterujących przewijania osi czasu.

Kółko przewijania odtwarzacza również obsługuje przewijanie audio.

Tryb edycji

Avid Studio image012 Pasek narzędzi osi czasuPrzełącznik trybu edycji w prawym skrajnym położeniu paska narzędzi osi czasu decyduje o zachowaniu innych klipów podczas wprowadzania zmian edycyjnych. Materiał po lewej stronie punktu edycji w żadnym przypadku nie jest modyfikowany na skutek edycji osi czasu, więc te ustawienia dotyczą jedynie materiału znajdującego się po prawej stronie od punktu edycji.

Dostępne są trzy tryby edycji: smart, wstawianie i zastępowanie. Domyślnym trybem jest smart, w przypadku którego program Avid Studio dobiera odpowiednią strategię wstawiania, zastępowania lub bardziej złożonej czynności, z uwzględnieniem określonego kontekstu.

Tryb Smart jest przeznaczony do zachowania możliwie jak największej synchronizacji pomiędzy ścieżkami osi czasu. W przypadku edycji wielościeżkowej klipy najczęściej mają powiązana pionowe, jak i poziome: Jeśli na przykład użytkownik precyzyjnie dopasowywał fragmenty obrazu z fragmentami muzyki, na pewno nie chciałby ponownie dopasowywać tego materiału po przeprowadzeniu dodatkowych czynności edycji.

Tryb wstawiania nigdy nie usuwa innego materiału: inne klipy na ścieżce są przesuwane przed wstawieniem nowego materiału. Opcja ta również automatycznie usuwa wolne przestrzenie powstałe na skutek przeniesienia materiału. Ingerencja następuje jedynie na ścieżce docelowej. Wszelkie wcześniejsze synchronizacje z innymi ścieżkami po prawej stronie punktu edycji zostaną utracone.

Wstawianie jest najbardziej przydatne na wczesnych etapach projektu — podczas gromadzenia i układania klipów na osi czasu. Ten tryb gwarantuje, że żaden materiał nie zostanie utracony, i znacznie ułatwia zmianę układu klipów oraz ich sekwencji.

Na późniejszych etapach, gdy struktura projektu osiąga finalną postać i użytkownik rozpoczął już precyzyjną synchronizację materiału na poszczególnych ścieżkach, tryb wstawiania jest już mniej przydatny. Właściwości, które stanowią atuty na początkowych etapach (efekt „falowania”) w fazie finalizacji są niepożądane. W takiej sytuacji stosowany jest tryb zastępowania.

Zastępowanie bezpośrednio wpływa jedynie na zaznaczone klipy. Zmiana długości lub położenia klipu w trybie zastępowania spowoduje zastąpienie sąsiednich klipów (w przypadku wydłużenia) lub pozostawienie wolnych przestrzeni (w przypadku skrócenia). Czynność ta natomiast nigdy nie zakłóci synchronizacji poszczególnych ścieżek.

Tryb alternatywny

Tryb edycji smart działa na zasadzie przewidywania intencji użytkownika — program stara się ustalić, czy materiał ma być wstawiony, ma zastąpić istniejący lub czy należy zastosować bardziej złożone tryby edycji. Najczęściej zachowanie tego trybu jest zgodne z zamierzeniami użytkownika, ale mogą również wystąpić sytuacje, gdy należy decyzję podjąć samodzielnie.

Wiele działań wymaga jednocześnie wstawiania i zastępowania, ale inne możliwości nie są możliwe. Tryb Smart wykorzystuje jedną lub drugą opcję, ale jeśli użytkownik nie chce zastosować wstawiania, to z reguły pożądaną czynnością jest zastępowanie, i odwrotnie. W takim przypadku wystarczy zastąpić domyślne zachowanie trybu smart.

Aby przejść z trybu wstawiania do trybu zastępowania lub z zastępowania do wstawiania, należy przytrzymać naciśnięty klawisz Alt podczas wykonywania czynności edycji. Klawisz Alt można nacisnąć (lub zwolnić) podczas konfigurowania edycji: uwzględniany jest stan klawisza w chwili końcowego zatwierdzania czynności, np. w chwili upuszczenia przeciąganych elementów na osi czasu.

Ten sposób działa we wszystkich trybach edycji, więc zawsze można z niego korzystać. Jeśli użytkownikowi nie odpowiada aktualne zachowanie narzędzia, wystarczy anulować lub cofnąć czynność i ponowić próbę z naciśniętym klawiszem Alt.

W przypadku jednej czynności edycji osi czasu — zastępowania jednego klipu innym przy zachowaniu jego czasu trwania, efektów i innych właściwości — podobną rolę odgrywa klawisz Shift. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Zastępowanie klipu.

Pasek narzędzi osi czasu