Oś czasu — podstawy

Oś czasu składa się z wielu ścieżek — tylu, ile jest wymagane — w układzie pionowym. Ścieżki w górnej części podczas oglądania znajdują się bliżej początku, a ich nieprzezroczyste części zasłaniają ścieżki znajdujące się poniżej.

Podstawową czynnością w zakresie tworzenia filmu jest przeciąganie zasobów z biblioteki na ścieżkę osi czasu, gdzie są one nazywane klipami. Po przećwiczeniu można szybko przygotować zgrubną edycję filmu. Wystarczy umieścić podstawowe zasoby multimedialne w odpowiednich miejscach na osi czasu.

Avid Studio image001 Oś czasu — podstawy

Po lewej skrajnej stronie osi czasu znajdują się nagłówki ścieżek z wieloma elementami sterującymi dla każdej ścieżki: przycisk kłódki, nazwa ścieżki oraz przyciski monitorowania wideo i audio ścieżki. W tym przypadku bieżącą domyślną ścieżką jest ścieżka „Główna”.

Nagłówek ścieżki: Po lewej stronie każdej ścieżki znajduje się obszar nagłówka, który zapewnia dostęp do  funkcji takich ja wyłączanie monitorowania wideo lub audio w przypadku danej ścieżki.

Domyślna ścieżka: Jedna ścieżka jest wyróżniona jaśniejszym kolorem tła i jest również oznaczona pomarańczowym paskiem po lewej stronie nagłówka ścieżki. Jest to domyślna ścieżka. Pełni ona specjalną rolę w określonych procedurach edycji, np. pełni funkcje ścieżki docelowej dla czynności wklejania. Aby ustawić inną ścieżkę jako domyślną, wystarczy kliknąć jej nagłówek.

Avid Studio image002 Oś czasu — podstawyBieżące położenie na osi czasu odpowiada klatce wideo wyświetlanej w odtwarzaczu pracującym w trybie osi czasu. Bieżące położenie jest oznaczone pionową czerwoną linią, która w górnej części posiada przeciągany uchwyt suwaka. Inna pionowa linia oznacza to samo położenie w nawigatorze (patrz poniżej).

Pasek narzędzi

Nad ścieżkami znajduje się pasek narzędzi osi czasu, który udostępnia wiele zestawów narzędzi do edycji. (W edytorze płyty pasek narzędzi obejmuje również narzędzia przeznaczone wyłącznie do tworzenia płyty.)

Nawigator

Pod ścieżkami nawigator osi czasu przedstawia widok z lotu ptaka całego projektu w pomniejszeniu. Paski reprezentujące klipy mają te same kolory co oś czasu, z wyjątkiem paska reprezentującego wybrany klip, który jest pomarańczowy. Kliknięcie nawigatora umożliwia szybkie przejście do dowolnej lokalizacji osi czasu.

Avid Studio image003 Oś czasu — podstawy

Część okna widoku nawigatora przestawiająca bieżące położenie (pionowa linia, po lewej) oraz uchwyt do zmiany rozmiaru (po prawej).

Pomarańczowy prostokąt obejmujący część obszaru nawigatora – okno widoku – wskazuje sekcję filmu, która obecnie jest widoczna na ścieżkach osi czasu.

Aby zmienić widoczną część filmu, należy kliknąć i przeciągnąć poziomo obszar okna widoku. Oś czasu będzie przewiać się równolegle do czynności przeciągania. W związku z tym, że położenie osi czasu nie zmienia się, może to spowodować zniknięcie suwaka z widoku.

Powiększenie

Aby zmienić poziom powiększenia osi czasu, należy kliknąć i przeciągnąć poziomo na podziałce czasu wzdłuż górnej krawędzi osi czasu lub przeciągnąć boki okna widoku. Zaletą pierwszej metody jest to, że położenie ekranu odtwarzania zawsze pozostaje czytelne, co może ułatwić orientację po powiększeniu.

Aby zmienić powiększenie samego nawigatora, należy użyć przycisków plusa i minusa bezpośrednio po prawej stronie.

Dwukrotne kliknięcie okna widoku spowoduje wyregulowanie powiększenie nawigatora i osi czasu, tak aby cały film mieścił się w oknie edytora filmu.

Zmiana rozmiaru

Wysokość osi czasu wraz z powiązanymi proporcjami biblioteki i odtwarzacza mogą być wyregulowane za pomocą uchwytu zmiany rozmiaru w formie odwróconej litery T na środku ekranu.

Aby ustawić wysokość poszczególnych ścieżek osi czasu, należy przeciągnąć i wyregulować linie separatora pomiędzy nagłówkami ścieżek po lewej stronie. Jeśli rozmiar pionowy wszystkich ścieżek wykracza poza dostępny obszar wyświetlania, pasek przewijania po prawej stronie umożliwi wybranie ścieżek, które mają pozostać widoczne.

Należy ustawić wysokość nawigatora poprzez pionowe przeciągnięcie poziomego separatora w górnej części.

Oś czasu — podstawy