Oś czasu projektu

Oś czasu jest miejscem, gdzie odbywa się tworzenie filmu — przez dodawanie zasobów wideo, audio i zdjęć z biblioteki, przez edycję i przycinanie tych materiałów źródłowych oraz przez ożywianie ich za pomocą przejść, efektów i innych ulepszeń.

ð Pasek narzędzi osi czasu

ð Nagłówek ścieżki osi czasu

ð Funkcje audio osi czasu

Oś czasu projektu