Usuwanie klipów

Aby usunąć klip lub więcej klipów, w pierwszej kolejności należy je zaznaczyć, a następnie nacisnąć klawisz Delete. Można również kliknąć ikonę kosza na na śmieci na pasku narzędzi osi czasu lub wybrać opcję Usuń z menu kontekstowego zaznaczonych elementów.

W trybie smart, jeśli usunięcie spowoduje powstanie luki, która rozciąga się na wszystkich ścieżkach, luka zostanie zamknięta poprzez przeniesienie materiału na prawą stronę luki po lewej stronie. Pozwoli to uniknąć przypadkowego utworzenia pustych sekcji w filmie, zapewniając jednocześnie zachowanie synchronizacji pomiędzy ścieżkami.

Jeśli podczas usuwania będzie naciśnięty klawisz Alt, wszelkie utworzone luki pozostaną niezamknięte.

W trybie wstawiania luki na ścieżkach, z których klipy są usuwane, również będą zamykane, ale pozostałe ścieżki nie będą modyfikowane. Żadne działanie nie są wykonywanie w celu zachowania synchronizacji po prawej stronie usunięcia.

Pod względem synchronizacji, najbezpieczniejszym trybem edycji w przypadku usuwania jest zastępowanie, które po prostu spowoduje usunięcie klipów i pozostawienie pozostałych elementów bez zmian.

Usuwanie klipów