Szybkość

Okno Regulacja szybkości pojawia się po wybraniu opcji Szybkość Ø Dodaj lub Szybkość Ø Edytuj w menu kontekstowym klipu wideo lub audio na osi czasu. Można dopasować ustawienia, aby w szerokim zakresie uzyskać dowolny stopień zwolnienia lub przyspieszenia ruchu.

Avid Studio image001 Szybkość

Okno Regulacja szybkości

Rzeczywista szybkość odtwarzania projektu zawsze pozostaje taka sama. Jest ona ustawiana jeden raz i dla wszystkich elementów przy użyciu wartości klatek na sekundę w ustawieniach projektu. Aby uzyskać zwolnienie obrazu, między nowe klatki wstawiane są klatki pośrednie, a w przypadku szybkiego odtwarzania, niektóre klatki źródłowe są usuwane.

Opcje dostępne w oknie dialogowym są podzielone na kilka grup.

Stała

Należy wybrać szybkość odtwarzania klipu jako wartość od 10 do 500 procent w stosunku do oryginalnego materiału. Wartość poniżej 100 procent to zwolnione tempo.

Kotwica: Gdy wybrana jest opcja Stała, klip jest zakotwiczony do osi czasu za pomocą określonej klatki podczas czynności przycinania. Jako kotwicę można wybrać pierwszą lub ostatnią klatkę klipu albo klatkę określoną przez bieżącą pozycję linii odtwarzania. Może to być przydatne do koordynowania działań pomiędzy klipem ze zmodyfikowaną szybkością oraz materiałem takim jak podkład muzyczny na innych ścieżkach.

Rozciągnij

W przypadku tej opcji pierwsza i ostatnia klatka przycinanego klipu pozostaną zablokowane, gdy klip jest przycinany na osi czasu. Skracanie klipu, zamiast przycinania materiału od końca, przyspiesza go jedynie w takim stopniu, aby został ukończony na tej samej klatce, co wcześniej. Wydłużenie klipu przez przycinanie jego końca w prawo spowalnia go, a nie wystawia przyciętego materiału.

Wideo

Opcja Odwróć odwraca kierunek odtwarzania bez wpływu na szybkość. Synchroniczne audio, jeśli występuje, zostaje zredukowane za pomocą tej opcji, ponieważ odtwarzanie dźwięku wstecz generalnie nie jest wymagane.

Płynny ruch: Ta opcja zastosowuje specjalną technikę przejścia w celu uzyskania maksymalnej płynności ruchu od klatki do klatki.

Audio

Uchwyć wysokość tonu: Ta opcja zachowuje oryginalną wysokość tonu nagranego audio, nawet w przypadku odtwarzania w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. Funkcja staje się mniej efektywna, im zmiany szybkości jest większa. Poza pewnymi granicami funkcja jest całkowicie wyłączana.

Szybkość