Menu kontekstowe klipu

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy klipu spowoduje otwarcie menu kontekstowego z poleceniami odpowiednimi dla typu elementu. Na przykład klip wideo ma inne menu niż klip tytułu. Jednak niektóre polecenia są takie same w przypadku większości typów. Różnice w zastosowaniach zostały przedstawione w poniższych opisach.

Edytuj film: Polecenie dostępne tylko dla klipów filmu (zbiorczych). To polecenie otwiera element zbiorczy w swoim własnym edytorze filmu. Zagnieżdżony edytor oferuje te same funkcje i obszary co edytor główny.

Edytuj tytuł: To polecenie dotyczy tylko tytułów i otwiera edytor tytułu.

Edytuj muzykę: To polecenie służy do edycji klipów Scorefitter.

Edytuj montaż: Polecenie umożliwiające edycję klipu montażu w edytorze montażu.

Otwórz edytor efektów: To polecenie otwiera edytor multimediów dla klipu, niezależnie od jego typu, z wybraną kartą Efekty. Montaż, tytuł i klipy zbiorcze są traktowane w taki sam sposób jak zwykłe klipy wideo.

Szybkość: To polecenie otwiera okno dialogowe Regulacja szybkości, w którym można zastosować efekty zwolnionego i przyspieszonego tempa dla klipów. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku elementów zbiorczych.

Skalowanie: Pierwsze dwie opcje wpływają na obsługę klipów, które nie są zgodne z bieżącym formatem osi czasu, po wprowadzeniu do projektu.

·    Polecenie Dopasuj spowoduje wyświetlenie obrazu w odpowiednich proporcjach oraz wyskalowanie do jak największego formatu bez przycinania. Nieużywane części klatki są traktowane jako przezroczyste.

·    Polecenie Wypełnij również zachowuje współczynnik wielkości obrazu, ale skaluje go w taki sposób, aby była wykorzystana cała powierzchnia ekranu. Jeśli współczynnik wielkości nie pasuje, określone fragmenty obrazu zostaną przycięte.

Aby dokładniej dopracować skalowanie klipu, należy użyć opcji panoramowania i powiększania.

·    Zachowaj Alpha, Usuń Alpha, Generuj Alpha: Te polecenia dotyczą zawartości z kanałem Alpha (określającym przezroczystość na poziomie jednego piksela). Takie informacje Alpha mogą powodować konflikt z efektami programu Avid Studio. To polecenie nie jest dostępne w przypadku czystych klipów wideo.

Aktywne strumienie: To polecenie służy do wyłączania poszczególnych strumieni w klipach zawierających wideo i audio. Najczęściej jest ono używane do odrzucania niepotrzebnego materiału dźwiękowego z kamery.

Dostosuj czas trwania: Czas trwania należy podać w formie numerycznej w oknie wyskakującym. Wszystkie wybrane klipy będą przycięte do żądanego czasu trwania, poprzez dopasowanie ich punktów wyjściowych.

Odłącz audio: W klipach z materiałem wideo i audio to polecenie powoduje odłączenie strumienia audio i wydzielenie go jako oddzielnej ścieżki, umożliwiając zaawansowaną edycję, np. cięcie typu L.

Znajdź źródło: To polecenie otwiera przeglądarkę biblioteki przy folderze zawierającym zasoby stanowiące źródło klipu wideo, audio lub zdjęcia.

Wytnij, Kopiuj, Wklej: Przeniesienie lub skopiowanie wybranych klipów za pomocą poleceń schowka zamiast metody przeciągania i upuszczania.

Usuń: Usuwanie wybranego klipu lub klipów.

Wyświetl informacje: Wyświetlenie właściwości klipu i powiązanych plików multimedialnych w formacie tekstowym.

Menu kontekstowe klipu