Filmy w filmach

Wszystkie projekty filmów tworzone w programie Avid Studio pojawiają się jako zasoby w sekcji Projekty w bibliotece. Ale celem zasobów biblioteki jest pełnienie funkcji składników filmów. Co się stanie, jeśli użytkownik spróbuje przeciągnąć projekt filmu A na oś czasu projektu filmu B?

Odpowiedź jest dość prosta: Tak jak w większości przypadków zasobów, projekt A stanie się pojedynczym klipem na osi czasu projektu B. Z punktu widzenia edycji osi czasu, zachowuje się on tak jak wszystkie inne zasoby wideo. Można go przycinać, przenosić, stosować efekty i przejścia itp. (Sytuacja w przypadku projektów płyt wygląda inaczej. Nie mogą być one używane jako klipy w innym projekcie.)

Niezależnie od tego, kopia wewnętrznej struktury projektu A pozostaje nietknięta wewnątrz tego klipu zbiorczego, wraz z wszystkimi klipami, efektami, tytułami i innymi składnikami projektu. Co więcej, w przypadku dwukrotnego kliknięcia klipu zbiorczego lub wybrania opcji Edytuj film z menu kontekstowego, w nowym oknie otworzy się dodatkowy edytor filmu, umożliwiając pracę z „podfilmem”. Wszelkie wprowadzone modyfikacje wpływają jedynie na kopię projektu wewnątrz klipu zbiorczego, a nie na oryginał.

Długość klipu zbiorczego na osi czasu głównego projektu nie jest powiązana z długością podfilmu na własnej osi czasu. Przedłużenie lub skrócenie podfilmu w zagnieżdżonym edytorze nie zmieni długości klipu zbiorczego w filmie źródłowym. Jeśli czas trwania podfilmu ma być dopasowany, konieczne będzie ręczne przycięcie klipu zbiorczego.

Filmy w filmach