Efekty klipu

Efekty klipu (również nazywane filtrami lub efektami wideo) działają w danym momencie na jednym klipie. Występuje wiele typów efektów i mogą mieć one różne zastosowania. W przypadku kluczowania parametry efektu mogą być dowolnie zmieniane w ramach całego klipu.

Aby zastosować określony efekt do klipu, należy odszukać go w sekcji Efekty biblioteki i przeciągnąć do klipu, który ma być zmodyfikowany, albo kliknąć dwukrotnie klip i wybrać efekt z karty Efekty edytora multimediów.

Za pomocą jednej lub obu tych metod można do klipu zastosować wiele efektów. W przypadku wielu efektów, domyślnie przetwarzane są one do realizacji w kolejności, w jakiej były dodane.

Na osi czasu górna krawędź klipu, do którego został zastosowany efekt, jest oznaczona na purpurowo. Ten wskaźnik efektu klipu ma własne menu kontekstowe, które udostępnia polecenia schowka do przycinania i kopiowania efektów pomiędzy klipami.

Dwukrotne kliknięcie klipu spowoduje otwarcie go w swoim edytorze multimediów, gdzie można dodawać, usuwać lub konfigurować efekty.

Efekty klipu