Edytor tytułu, Scorefitter, narracja

Avid Studio image001 Edytor tytułu, Scorefitter, narracjaTe trzy funkcje umożliwiają dodawanie nowych klipów do osi czasu projektu, klipów, które nie są powiązane z zasobami biblioteki. Zamiast tego są one tworzone na podstawie ustawień i innych działań podejmowanych podczas edycji.

Po zakończeniu edycji klipy tytułów i ScoreFitter będą wysłane na domyślną ścieżkę na osi czasu za pomocą funkcji Wyślij do osi czasu, a klipy narracji przejdą na specjalną ścieżkę narracji.

Edytor tytułu, Scorefitter, narracja