Edycja filmów

Pierwszym krokiem sesji edycyjnej dowolnego filmu jest przeniesienie projektu do edytora filmu w celu umożliwienia rozpoczęcia pracy.

Aby rozpocząć nową produkcję: Z głównego menu należy wybrać opcję Plik Ø Nowy Ø Film. Przed dodaniem pierwszego klipu należy upewnić się, czy format wideo osi czasu będzie odpowiedni dla danego projektu (patrz poniżej).

Aby przeprowadzić edycję istniejącego filmu: Należy wybrać ostatni projekt w menu Plik Ø Ostatni, kliknąć opcję Plik Ø Otówrz Ø Film, aby odszukać projektu filmu, który ma być otwarty lub zlokalizować film do otwarcia w folderze biblioteki Projekty Ø Filmy.

Aby otworzyć projekt programu Pinnacle Studio: Należy wybrać opcję Plik Ø Importuj poprzednie projekty Studio. Uwaga: niektóre funkcje projektu Pinnacle Studio mogą nie być obsługiwane w programie Avid Studio.

Ustawienia osi czasu

Aby rozpocząć edycję nowego projektu, należy sprawdzić, czy ustawienia formatu wideo projektu — współczynnik proporcji, rozmiar klatek oraz prędkość odtwarzania — są zgodne z preferencjami. Na karcie Ustawienia projektu ustawień aplikacji można wybrać opcję, aby te wartości były konfigurowane automatycznie na podstawie pierwszego klipu dodanego do projektu. Można również ustawić je ręcznie.

W zależności od ustawień osi czasu klipy w niektórych formatach mogą nie być odtwarzane od razu. Taka zawartość będzie automatycznie renderowana w odpowiednim formacie.

Wyznaczanie ścieżek

Za wyjątkiem nielicznych przypadków, ścieżki osi czasu w programie Avid Studio nie odgrywają specjalnych ról. Dowolny klip może być umieszczony na dowolnej ścieżce. Z czasem, gdy projekty staną się bardziej złożone, pomocne okaże się zachowanie pewnej organizacji ścieżek oraz nadawanie im nazw zgodnie z pełnioną funkcją w filmie.

ð Edytor tytułu, Scorefitter, narracja

ð Usuwanie klipów

ð Czynności związane z klipami

ð Używanie schowka

ð Szybkość

ð Filmy w filmach

ð Przejścia

ð Efekty klipu

ð Menu kontekstowe klipu

Edycja filmów