Edytor filmu

Avid Studio corner top left Edytor filmu Avid Studio border Edytor filmu Avid Studio corner top right Edytor filmu
Avid Studio border Edytor filmu
Avid Studio spacer Edytor filmu
Avid Studio spacer Edytor filmu Avid Studio blue button Edytor filmu Avid Studio spacer Edytor filmu

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Edycja podstawowa (wideo, obrazy, audio)”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Edytor filmu
Avid Studio spacer Edytor filmu
Avid Studio border Edytor filmu
Avid Studio corner bottom left Edytor filmu Avid Studio border Edytor filmu Avid Studio corner bottom right Edytor filmu
Avid Studio corner top left Edytor filmu Avid Studio border Edytor filmu Avid Studio corner top right Edytor filmu
Avid Studio border Edytor filmu
Avid Studio spacer Edytor filmu
Avid Studio spacer Edytor filmu Avid Studio blue button Edytor filmu Avid Studio spacer Edytor filmu

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Edycja zaawansowana (przejścia, tytuły, montaż, menu DVD)”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Edytor filmu
Avid Studio spacer Edytor filmu
Avid Studio border Edytor filmu
Avid Studio corner bottom left Edytor filmu Avid Studio border Edytor filmu Avid Studio corner bottom right Edytor filmu

Edytor filmu jest głównym ekranem edycji programu Avid Studio do tworzenia filmów cyfrowych. Edytor współtworzą trzy podstawowe elementy:

Biblioteka, w swojej kompaktowej formie zapewnia dostęp do zasobów projektowych.

Oś czasu projektu umożliwia organizowanie zasobów jako klipy w ramach schematycznego odzwierciedlenia produkcji.

Odtwarzacz umożliwia podgląd zasobów biblioteki przed dodaniem ich do projektu. Umożliwia on również wyświetlanie klatka po klatce faktycznego wyglądu każdego fragmentu produkcji (z punktu widzenia odbiorców) po wyeksportowaniu materiału (zapisaniu jako plik lub przesłaniu do serwisu YouTube).

Oprócz tego edytor filmu udostępnia wiele różnorodnych narzędzi i okien do tworzenia i edycji tytułów, dodawania efektów oraz innych celów.

Avid Studio image001 Edytor filmu

Część ekranu edytora filmu, z kompaktowym widokiem biblioteki w górnej części ekranu po lewej, odtwarzaczem u góry po prawej (częściowo widoczny) oraz z osią czasu i nawigatorem w dolnej części.

Edycja płyty

Jeśli użytkownik finalnie planuje przygotować film na płycie DVD z interaktywnymi menu, na pewnym etapie będzie musiał skorzystać ze specjalnych funkcji edytora płyty. Edytor zapewnia te same funkcje edycje osi czasu co edytor filmu, ale pozwala również tworzyć i obsługiwać menu płyty, za pomocą których użytkownicy mogą poruszać się po przygotowanym materiale.

Program Avid Studio pozwala płynnie przerobić film na projekt płyty na dowolnym etapie opracowywania materiału, więc rozpoczęcie pracy w edytorze filmu jest dobrym pomysłem, nawet jeśli, zamiast innych opcji, finalnie projekt będzie udostępniony na płycie DVD.

Kompaktowa biblioteka

Kompaktowy widok biblioteki, która wykorzystuje górną lewą część ekranu edytora filmu, stanowi zasadniczy moduł środowiska edycji. W przypadku przełączania się pomiędzy biblioteką i edytorem filmu, można zauważyć, że ta sama karta lokalizacji jest wybrana w przypadku obu widoków oraz wyświetlane są te same zasoby biblioteki.

Dzięki kompaktowej bibliotece oraz osi czasu w tym samym oknie dodawanie zasobów do filmu staje się banalnie proste: wystarczy przeciągnąć wymagane elementy z przeglądarki biblioteki na oś czasu projektu.

Tworzenie pokazu slajdu

Oprócz produkcji wideo każdego typu (filmów) edytor filmu (oraz edytor płyty) może być używany do tworzenia złożonych pokazów slajdów i prezentacji składających się z obrazów nieruchomych. W obu przypadkach zastosowanie mają te same techniki edycji.

ð Edycja filmów

Edytor filmu