Przegląd edycji multimediów

Edytory multimediów można otworzyć, aby w różny sposób uzyskać dostęp do dostępnych narzędzi — z biblioteki oraz z osi czasu projektu.

Aby otworzyć z biblioteki:

·    Należy dwukrotnie kliknąć ikonę lub zapis tekstu zasobów wideo, zdjęcia lub audio; lub

·    Wybrać polecenie Otwórz w korekcjach z menu kontekstowego zasobów.

Aby otworzyć z odtwarzacza biblioteki:

·    Po kliknięciu przycisku odtwarzania na elemencie biblioteki w celu otwarcia odtwarzacza biblioteki, należy kliknąć ikonę zębatki na dole po prawej stronie.

Aby otworzyć z osi czasu projektu:

·    Należy kliknąć dwukrotnie klip na osi czasu; lub

·    Wybrać polecenie Otwórz edytor efektów z menu kontekstowego klipu; lub

·    Użyj menu kontekstowego Efekt Ø Edytuj na kolorowym pasku wyświetlanym wzdłuż górnej krawędzi klipów, do których zastosowano efekty.

Aby zamknąć okno edytora multimediów:

·    Należy kliknąć przycisk Anuluj; lub

·    Kliknąć przycisk zamknij (X) w prawym górnym rogu. Jeśli zostały wprowadzone zmiany, użytkownik będzie miał szansę je zapisać.

·    Kliknąć przycisk OK.

Podgląd

Panel centralny w każdym z edytorów multimediów jest wizualnym podglądem multimediów, przedstawiającym rezultat zastosowania korekcji i efektów lub wizualizacją audio.

Avid Studio image001 Przegląd edycji multimediówGdy edytowane są multimedia wideo ze zintegrowaną ścieżką dźwiękową, edytor audio i edytor wideo są dostępne równocześnie z poziomu kart w górnej części po lewej stronie okna.

Pasek tytułu

Menu Plik i Edytuj: Jeśli edytor multimediów został wywołany z biblioteki, menu Plik umożliwia zapisanie nowej kopii (lub „skrótu”) aktualnie załadowanego zasobu. Skróty są przechowywane w bibliotece pod oryginalną nazwą wraz z kolejnym numerem. Menu Edytuj oferuje standardowe polecenia edycji Cofnij/Powtórz oraz Wytnij, Kopiuj, Wklej.

Avid Studio image002 Przegląd edycji multimediówCofnij/Powtórz: U góry po lewej stronie okna, obok menu, graficzne przyciski cofania i powtarzania  umożliwiają wykonywanie do przodu lub wstecz czynności historii edycji.

Avid Studio image003 Przegląd edycji multimediów

Praca z grupą Ulepsz korekcji w edytorze wideo.

Nawigator

Pasek nawigatora w dolnej części okien edycji umożliwia załadowanie innych elementów z biblioteki lub innych klipów osi czasu.

Avid Studio image004 Przegląd edycji multimediów

Gdy pasek nawigatora, znajdujący się w dolnej części edytora multimediów, zostanie wywołany z biblioteki, użytkownik uzyska dostęp do innych zasobów, które są aktualnie wyświetlane w przeglądarce biblioteki.

Bieżący element jest podświetlony. Można przejść do edycji innego elementu. W tym celu należy kliknąć inny element w nawigatorze. Strzałki po prawej i lewej stronie ułatwiają przewijanie. W takim przypadku wszelkie zmiany wprowadzone w obecnie załadowanym elemencie będą automatycznie zapisane, tak jakby użytkownik kliknął przycisk OK.

Avid Studio image005 Przegląd edycji multimediówAby ukryć nawigator, należy kliknąć jego przycisk w dolnej części okna edytora multimediów.

Opcje widoku

Obok paska narzędzi nawigatora znajduje się grupa przycisków związanych z widokiem.

Avid Studio image006 Przegląd edycji multimediówSolo: Ten przycisk jest dostępny jedynie wtedy, gdy edytor multimediów zostanie wybrany z osi czasu projektu. Gdy przycisk jest podświetlony, bieżący klip w nawigatorze podczas podglądu jest przedstawiony samodzielnie, bez uwzględnienia wpływu klipów nad lub tym klipem na osi czasu. Jeśli ten przycisk nie jest podświetlony, wszystkie ścieżki osi czasu mogą być uwzględnione w podglądzie.

Powiększenie: Pasek przewijania na samym końcu po prawej stronie paska narzędzi zapewnia ciągłe skalowanie obrazu podglądu.

Avid Studio image007 Przegląd edycji multimediówOpcje powiększenia podglądu: Opcja Dopasuj umożliwia dopasowanie rozmiaru podglądu, dzięki czemu wysokość i szerokość obrazu nie przekraczają dostępnej przestrzeni, nawet jeśli otwarte są wszystkie narzędzia. Opcja Wypełnij wykorzystuje całą dostępną przestrzeń roboczą, w tym również pod panelem ustawień i linijką. Opcja Rozmiar rzeczywisty (1:1) wyświetla obraz w oryginalnym rozmiarze źródła.

Avid Studio image008 Przegląd edycji multimediówPełny ekran: Gdy ten przycisk jest aktywny, umożliwia skalowanie obrazu podglądu do rozmiaru bieżącego monitora i usuwa inne narzędzia z widoku. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, należy nacisnąć klawisz Esc lub kliknąć przycisk zamykania (X) w prawym górnym rogu ekranu.

Avid Studio image009 Przegląd edycji multimediówWidok przed i po: Ten przycisk pojawia się jedynie w przypadku zdjęć. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Przed i po.

Powiększenie

Jeśli narzędzie efektów lub korekcji nie jest aktywne, wskaźnik myszy jest ikoną lupy. Gdy taki wskaźnik jest aktywny, pojedyncze kliknięcie powiększa, kliknięcie z klawiszem Alt pomniejsza, a podwójne kliknięcie przełącza pomiędzy opcją dopasowania (patrz punkt „Opcje powiększenia podglądu” powyżej) i bieżącym skalowaniem.

Przenoszenie podglądu w oknie

Obraz podglądu można przeciągnąć myszą w dowolne miejsce w obrębie obszaru roboczego. Jest to przydatne w przypadku skanowania obrazu, gdy jest on powiększony. Natomiast wizualizacji fali w edytorze audio nie można przeciągnąć.

Informacje i podpisy

Przycisk informacji na dole po lewej stronie edytora multimediów umożliwia otwarcie okna z informacjami na temat bieżącego pliku.

Avid Studio image010 Przegląd edycji multimediów

Pole podpisu, które jest dostępne jedynie wtedy, gdy edytor multimediów zostanie uruchomiony z biblioteki, umożliwia zmianę nazwy bieżącego zasobu.

Panel ustawień

Gdy zostanie wybrany efekt lub narzędzie z regulowanymi ustawieniami, w prawej górnej sekcji okna pojawi się panel.

Avid Studio image011 Przegląd edycji multimediów

Panel ustawień umożliwia dostosowanie dostępnych ustawień dla korekcji lub efektu. W tym miejscu wyświetlane są ustawienia dla grupy ulepszeń korekcji zdjęcia.

Ustawianie wartości liczbowych. Pola ustawień liczbowych można rozpoznać po szarym pasku suwaka na ciemniejszym szarym polu. Jednokrotne kliknięcie tego pola powoduje uaktywnienie trybu wprowadzania liczb, w którym można wpisać żądaną wartość parametru. Można też przeciągnąć pasek suwaka w lewo lub w prawo za pomocą myszy. Dwukrotne kliknięcie powoduje przywrócenie wartości domyślnej.

Porównywanie zestawów parametrów: Podświetlany (pomarańczowy) punkt pojawia się po prawej stronie pola, w którym wartości ustawienia jest zmieniana z wartości domyślnej. Następnie kliknięcie punktu przełącza pomiędzy domyślnymi i ostatnimi wartościami niedomyślnymi. Punkt po prawej stronie nazwy efektu lub kolekcji przełącza pomiędzy domyślnymi i niestandardowymi wartościami wszystkich parametrów.

Połączone parametry. Niektóre parametry są skonfigurowane w ten sposób, że zmieniają się synchronicznie. Wskazuje na to obecność symbolu kłódki. Kliknięcie symbolu umożliwia przełączenie łącza.

Przegląd edycji multimediów