Narzędzia do edycji zdjęć

Te narzędzia znajdują się na dolnym pasku edytora zdjęć. Są one dostępne dla zdjęć i innych obrazów graficznych załadowanych jedynie z biblioteki. Obrazy otwierane na osi czasu projektu nie mają do nich dostępu.

Obracanie obrazu

Avid Studio image001 Narzędzia do edycji zdjęćDwie ikony strzałek obrotu znajdują się z lewej strony, pod podglądem obrazu. Należy kliknąć ikony, aby obrócić obraz z biblioteki w prawo lub w lewo, jednorazowo o 90 stopni.

Obrót jest dostępny jedynie w edytorze zdjęć, gdy zdjęcie jest otwierane z poziomu biblioteki. Klipy otwierane z poziomu osi czasu projektu można obracać za pomocą efektu Edytor 2D.

Przed i po

Avid Studio image002 Narzędzia do edycji zdjęćW przypadku edycji zdjęć można bezpośrednio porównywać oryginały z poprawionymi wersjami. Za pomocą strzałki po prawej stronie przycisku można uzyskać dostęp do trzech domyślnych widoków.

Podziel obraz: Dolna połowa podglądu przedstawia korekcje. Można ustawić pionowe położenie linii rozdzielającej. W tym celu należy przeciągnąć środkową część linii w górę lub w dół za pomocą myszy. Można również podzielić obraz poprzecznie. W tym celu należy chwycić linię z jednej strony i obrócić.

Pełny obraz obok siebie: Obraz po prawej stronie przedstawia korekcje.

Pełny obraz nad i pod: Obraz na dole przedstawia korekcje.

Narzędzia do edycji zdjęć