Korekcje zdjęć

Dostępne korekcje w edytorze zdjęć to Ulepsz, Przytnij, Wyprostuj i Czerwone oczy.

Ulepszanie zdjęć

Ten obszar obejmuje narzędzia do usuwania problemów związanych z kolorem i oświetleniem.

Kontrast

Ten element sterujący umożliwia zwiększenie różnicy pomiędzy jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu. Podniesienie poziomu kontrastu może ożywić pochmurną fotografię, ale istnieje ryzyko, że mogą wystąpić artefakty w obszarach, które już są bardzo jasne lub bardzo ciemne.

Temperatura

Element sterujący temperaturą koloru zmienia kompozycję barwy obrazu, aby uzyskać efekt „cieplejszego” lub „chłodniejszego” charakteru. Oświetlenie wewnętrzne, takie jak żarówki wolframowe lub świece mają ciepły charakter, a światło dzienne, szczególnie w cieniu, jest postrzegane jako zimne. Użycie elementu sterowania temperaturą przede wszystkim dotyczy zmiany wartości koloru żółtego i niebieskiego na obrazie, natomiast zmiany koloru zielonego i purpurowego są nieznaczne.

Jasność

Ten element sterujący działa tak samo jak przycisk jasności telewizora. Element ten równomiernie wpływa na jasne, jak i ciemne obszary obrazu. Aby uzyskać bardziej precyzyjne opcje edycji koloru, zamiast tego należy użyć opcji Jasność selektywna.

Nasycenie

Ten element sterujący reguluje intensywność koloru obrazu. Zwiększenie wartości sprawia, że kolory stają się bardziej intensywne, żywe lub nawet krzyczące. Obniżanie wartości usuwa stopniowo zabarwienie obrazu. W pozycji zera pozostają jedynie odcienie szarości. Aby uzyskać bardziej precyzyjne opcje nasycenia, zamiast tego należy użyć opcji Nasycenie selektywne.

Balans bieli

Słaby balans bieli jest wykrywany, gdy przypuszczalnie białe obszary obrazu wykazują niewielkie zabarwienie lub rzutowanie kolorów. Aby to skorygować, należy wyregulować widomo obrazu za pomocą dwóch elementów sterujących.

Próbnik skali szarości: Należy aktywować próbnik i należy kliknąć biały lub szary obszar obrazu, gdzie nie powinno być żadnego zabarwienia.

Koło kolorów: Należy przesuwać punkt sterujący ze środka pola koloru, aż niepożądane przebarwienie zniknie z obrazu.

Jasność selektywna

Aby umożliwić edycję określonych jasnych obszarów obrazu bez modyfikowania innych obszarów, należy skorzystać z pięciu oddzielnych elementów sterujących jasności:

Czerń: Ten suwak wpływa jedynie na najciemniejsze obszary obrazu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, edycję opcji Czerń i Biel należy pozostawić na koniec.

Wypełnienie-oświetlenie: Zwiększenie wartości tego suwaka może zaowocować większym poziomem szczegółów w zacienionych miejscach (ale nie w czarnych) fotografii o pełnym kontraście.

Zakres średni: Strefa, na którą wpływa ten suwak obejmuje cały zakres średni oświetlenia.

Podświetlenia: Ten suwak wpływa na jasne obszary obrazu. Można go użyć do stonowania prześwietlonych obszarów na skutek rozbłysku lampy, odbić lub silnego światła słonecznego.

Biel: Ten suwak wpływa na części obrazu, które są uważane jako „białe”. Opcje Biel i Czerń należy edytować na końcu.

Nasycenie selektywne

Standardowa korekcja nasycenia podnosi nasycenie barwy równomiernie w całym widmie, natomiast nasycenie selektywne umożliwia indywidualne uwydatnianie lub tłumienie kolorów podstawowych i uzupełniających (pochodnych). Na przykład, jeśli kolor niebieski jest zbyt mocny, można go przytłumić, podczas gdy pozostałe kolory zachowają swoją intensywność.

Zaawansowane

Ten panel dodatkowych elementów sterujących zawiera kilka przydatnych funkcji.

Ekspozycja. Symuluje efekt, który dawałoby zwiększanie lub zmniejszanie ekspozycji obrazu (całkowitej ilości światła użytego do utworzenia fotografii).

Miękkie obcinanie. Miękkie obcinanie próbuje odzyskać utracone szczegóły u góry i u dołu zakresu luminancji oraz u góry zakresu nasycenia, redukując nadzwyczaj jasne, czarne i nasycone obszary.

Zmieszanie z oryginałem. Ten suwak umożliwia mieszanie oryginalnego obrazu (w jego wstępnym położeniu) ze zmienionym obrazem (od 0 do 100%).

Limity CCIR. To ustawienie powoduje ograniczenie wartości kolorów użytych w obrazie do zakresu sygnałów TV/Wideo dopuszczonych przez komitet CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunication).

Pokaż informacje. Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie różnorodnych histogramów danych obrazu.

Przytnij

Tego narzędzia należy użyć do uwydatnienia specyficznej sekcji na obrazie lub aby usunąć niepożądane elementy.

Avid Studio image001 Korekcje zdjęć

Przycinanie obrazu.

Pole graniczne (ramka przycinania): Po wybraniu narzędzia do przycinania na obrazie pojawia się ramka o zmiennych rozmiarach. Należy przeciągnąć boki i narożniki ramki, aby przyciąć obraz lub przeciągnąć środek pola granicznego po przycięciu, aby ustawić jego położenie.

Współczynnik proporcji: Lista rozwijana Współczynnik proporcji na pasku sterowania może być używana do ustalania i zachowania wymaganego współczynnika proporcji w trakcie zmiany rozmiaru. Obsługiwane są współczynniki proporcji standardowy (4:3) i panoramiczny (16:9).

Podgląd: Ta funkcja umożliwia wyświetlanie przyciętego obrazu bez otaczającego materiału. Należy nacisnąć klawisz Esc lub kliknąć obraz, aby powrócić do widoku edycji.

Wyczyść, Anuluj i Zastosuj: Opcja Wyczyść przywraca oryginalne rozmiary pola granicznego; opcja Anuluj zamyka bez zapisywania wszelkie wykonane edycje; opcja Zastosuj zapisuje zmieniony obraz bez zamykania edytora.

Wyprostuj

Ta korekcja umożliwia wyprostowanie obrazu, w którym elementy wymagające pionowego lub poziomego umieszczenia, są w widoczny sposób przechylone. Jeśli obraz nie został przycięty, podczas obracania zostanie dynamicznie zmieniony jego rozmiar, aby zachować proste narożniki. W przypadku przyciętego obrazu zmiana rozmiaru nie będzie przeprowadzana, pod warunkiem, że występuje odpowiednio dużo materiału nadmiarowego, który jest w stanie wypełnić puste narożniki.

Avid Studio image002 Korekcje zdjęć

Przygotowanie do wyprostowania obrazu (z krzyżykami).

Wiele funkcji związanych z opcją Wyprostuj znajduje się na pasku narzędzi pod podglądem.

Opcje linii prowadzącej: Dwa przyciski na końcu po lewej stronie paska narzędzi ustawiają tryb dla linii nałożonych na podgląd jako prowadnice ułatwiające wyrównywanie. Wybór któregokolwiek przycisk usuwa wybór drugiego. Przycisk Krzyżyki (skrajnie po lewej) dodaje parę skrzyżowanych linii, które można przeciągnąć za pomocą myszy, aby pełniły one funkcję linii odniesienia prawidłowego ułożenia pionowego i poziomego w dowolnym miejscu w obrazie. Przycisk Siatka umożliwia wyświetlenie stałego, powtarzającego się wzornika siatki na całym obrazie.

Ustaw kąt: Aby ustawić stopień obrotu, można użyć suwaka na pasku narzędzi pod obrazem lub kliknąć i przytrzymać lewy wskaźnik myszy podczas przeciągania go nad obrazem. Obsługiwane są obroty o 20 stopni w obu kierunkach.

Wyczyść, Anuluj i Zastosuj: Opcja Wyczyść przywraca oryginalne rozmiary obrazu; opcja Anuluj zamyka bez zapisywania wszelkie wykonane edycje; opcja Zastosuj zapisuje zmieniony obraz bez zamykania edytora.

Czerwone oczy

To narzędzie koryguje efekt czerwonych oczu, który często występuje w przypadku, gdy fotografowane osoby patrzą bezpośrednio na obiektyw aparatu. Należy zaznaczyć obszar wokół obu czerwonych oczu za pomocą myszy. Czynność ta nie wymaga wielkiej precyzji, ale jeśli efekty będą niezadowalające, można poeksperymentować i zmienić lekko obszar.

Wyczyść, Anuluj i Zastosuj: Opcja Wyczyść przywraca oryginalne rozmiary obrazu; opcja Anuluj zamyka bez zapisywania wszelkie wykonane edycje; opcja Zastosuj zapisuje zmieniony obraz bez zamykania edytora.

Korekcje zdjęć