Korekcje wideo

Narzędzia korekcji w edytorze wideo to: Ulepsz, Migawka i Stabilizacja.

Ulepsz

Korekcje Ulepsz dla wideo są takie same jak w przypadku korekcji dla zdjęć lub innych obrazów. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Ulepszanie zdjęć.

Migawka

Narzędzie migawki umożliwia pozyskanie pojedynczej klatki z wideo i zapisanie jej jako zdjęcie. Jego elementy sterowania są podobne do narzędzia korekcji Przytnij do zdjęć.

Ramka wyboru i współczynnik proporcji: Rozmiar ramki do wycinania obrazu można zmieniać, chwytając jej boki i narożniki lub przeciągając w obrębie podglądu, poprzez chwycenie ramki na środku.

Podgląd: Podgląd przedstawia wybrany przycięty obraz bez narzędzi migawki. Należy nacisnąć przycisk Esc lub kliknąć raz obraz, aby ponownie wyświetlić narzędzia.

Avid Studio image001 Korekcje wideoZastosuj: Przycisk  Zastosuj umożliwia wyeksportowanie przyciętego obrazu jako pliku JPEG, a następnie anulowanie przycinania w podglądzie. Migawki są przechowywane w bibliotece w sekcji Moje obrazy Ø Zdjęcia”. Aby znaleźć nowy element, należy wrócić do biblioteki i kliknąć specjalny przycisk znajdź dodany element, który pojawia się tymczasowo na pasku stopki biblioteki. Sam nowy plik multimedialny zostanie utworzony w:

[zarejestrowany użytkownik]Moje dokumentyMoje zdjęciaObrazu

Wyczyść i Anuluj: Opcja Wyczyść ustawia ramkę wyboru z powrotem w początkowym ustawieniu (cały obraz), a opcja Anuluj kończy czynności związane z edycją zdjęcia bez tworzenia nowych multimediów.

Stabilizacja

Podobnie jak w przypadku stabilizacji elektronicznej w kamerach cyfrowych, to narzędzie redukuje drgania i wstrząsy spowodowane poruszeniem kamery. W przypadku korzystania z tego efektu, zewnętrzne obszary obrazu zostają usunięte, a zmienna część obrazu jest powiększona średnio o 20%, w celu wypełnienia formatu obrazu.

Korekcje wideo