Korygowanie audio

Edytor audio może być używany do multimediów z samą ścieżką dźwiękową, np. do plików wav oraz do plików wideo z dołączona ścieżką audio („oryginalną”, „synchroniczną”).

Więcej informacji na temat otwierania edytora audio w celu uzyskania dostępu do narzędzi korekcji, oraz do ogólnych funkcji edytorów multimediów, można znaleźć w punkcie Przegląd edycji multimediów. Więcej ogólnych informacji związanych z dźwiękiem można znaleźć w rozdziale Dźwięk i muzyka. Korekcje audio obejmują opisy poszczególnych narzędzi do edycji.

Korygowanie audio