Edycja multimediów: Korekcje

Avid Studio corner top left Edycja multimediów: Korekcje Avid Studio border Edycja multimediów: Korekcje Avid Studio corner top right Edycja multimediów: Korekcje
Avid Studio border Edycja multimediów: Korekcje
Avid Studio spacer Edycja multimediów: Korekcje
Avid Studio spacer Edycja multimediów: Korekcje Avid Studio blue button Edycja multimediów: Korekcje Avid Studio spacer Edycja multimediów: Korekcje

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Biblioteka (2): druga lekcja”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Edycja multimediów: Korekcje
Avid Studio spacer Edycja multimediów: Korekcje
Avid Studio border Edycja multimediów: Korekcje
Avid Studio corner bottom left Edycja multimediów: Korekcje Avid Studio border Edycja multimediów: Korekcje Avid Studio corner bottom right Edycja multimediów: Korekcje

Program Avid Studio udostępnia edytory multimediów dla każdego z trzech głównych typów multimediów: materiałów wideo, zdjęć (i innych obrazów) oraz materiałów audio. Standardową metodą uzyskania dostępu do dowolnego z tych edytorów jest dwukrotne kliknięcie zasobu multimedialnego w bibliotece lub klipu multimedialnego na osi czasu projektu.

Wszystkie trzy edytory posiadają dwa główne zestawy narzędzi nazywane korekcjami i efektami. Zestawy te występują w formie kart w górnej części okna edytora. (W edytorze zdjęć występuje trzecia karta, dla narzędzia panoramowania i powiększania.)

Avid Studio image001 Edycja multimediów: Korekcje

Sześć grup w zestawie efektów w edytorze wideo. Gdy edytor zostanie uruchomiony z biblioteki, karta Efekty nie pojawi się.

Narzędzia w zestawie korekcji są przeznaczone do naprawiania niedoskonałości w materiale wideo, w zdjęciach oraz innych multimediach, które są używane w projektach. Defekty korygowane przez narzędzia to typowe wady, które najczęściej występują w nagrywanych materiałach multimedialnych. Można na przykład wyprostować zdjęcie z przekrzywionym horyzontem, poprawić barwę dźwięku przytłumionej ścieżki dźwiękowej lub poprawić balans bieli sceny wideo.

Aplikacja korekcji nie wprowadza modyfikacji do plików multimedialnych użytkownika. Zamiast tego ustawione przez użytkownika parametry są przechowywane w bazie danych biblioteki (powiązanej z określonym zasobem) lub w projekcie (powiązanym z określonym klipem).

Korygowanie zasobów biblioteki

Tylko karta z zestawem narzędzi – Korekcje – jest dostępna do użycia, gdy zasoby biblioteki zostaną wprowadzone do edytora multimediów. Karta Efekty oraz Panoramowanie i powiększanie dla zdjęć, pojawia się jedynie wtedy, gdy edytor został otwarty w celu edycji klipu na osi czasu.

Używanie skorygowanych zasobów: Gdy korekcje zostaną zastosowane do zasobów biblioteki, ustawienia korekcji są dołączane do zasobów, gdy są one dodawane do projektu. Wszystkie przyszłe projekty korzystają z tych korekcji. Na osi czasu w razie potrzeby można wprowadzać dalsze korekcje, ale nie będą one miały wpływu na zasoby biblioteki.

Zapisywanie alternatywnych korekcji: Poprawione zasoby biblioteki mogą być opcjonalnie zapisane (Plik Ø Zapisz jako) jako niezależne pliki zasobów. Dzięki temu można dysponować dwoma (lub wieloma) wariantami określonych zasobów o różnych nazwach, gdzie każdy zasób będzie miał wprowadzone różne korekcje.

Usuwanie korekcji: Menu kontekstowe dla zasobów biblioteki obejmujących korekcje, zawiera polecenie Przywróć do oryginału, które umożliwia przywrócenie stanu przed wprowadzeniem korekcji.

Korekcje pod bezpośrednim eksportem: Jeśli użytkownik wybierze opcję bezpośredniego eksportowania multimediów biblioteki, zamiast tworzenia projektu na osiach czasu filmu lub płyty, opcje korekty zostaną zastosowane do materiału wyjściowego.

Korygowanie klipów na osi czasu

Gdy klip z osi czasu edytora filmu lub edytora płyty zostanie otwarty w jednym z edytorów multimediów, można użyć zestawu narzędzi korekcji do zmodyfikowania go w dowolny sposób, bez wpływu na zasoby biblioteki lub inne klipy.  Takie zmiany w klipie stają się częścią danego projektu.

Aby usunąć korekcje z klipu na osi czasu, należy wybrać polecenie menu kontekstowego Otwórz edytor efektów, a następnie przejść do narzędzia Korekcje. Panele ustawień będą miały podświetlone ustawienia, które zostały zmodyfikowane. Należy użyć tych podświetleń do zlokalizowania i zresetowania korekcji.

ð Korygowanie zdjęć

ð Korygowanie wideo

ð Korygowanie audio

Edycja multimediów: Korekcje