Panel Ustawienia

Panel Ustawienia zapewnia listę efektów, które zostały przypisane do bieżącego klipu (którego nazwa jest podana u góry). Należy kliknąć nazwę efektu na liście, aby go wybrać. Spowoduje to, że jego ustawienia będą do celów sprawdzenia i edycji w obszarze parametrów pod listą. Większość efektów również posiada listę rozwijaną z kombinacjami wstępnych ustawień.

Klip może mieć opcje Korekcje i Panoramowanie i powiększanie oprócz karty Efekty, to panel Ustawienia na karcie Efekty nie obejmuje tych elementów. Należy przejść na inne karty, aby uzyskać dostęp do danych ustawień tych narzędzi.

Jeśli klip ma wiele efektów, są one stosowane w kolejności, w jakiej były dodane, czyli odwrotnie do kolejności zamieszczenia na liście (nowe efekty są dodawane na górze listy, a nie na dole). Aby zmienić kolejność, należy przeciągnąć nagłówek efektu w górę lub w dół na liście.

Prawy skrajny koniec nagłówka efektu ma cztery przyciski do czynności związanych z tym efektem. Od lewej do prawej:

Kosz na śmieci: Usuwanie efektu z klipu.

Romb: Przełączanie klatek kluczowych w przypadku parametrów efektu.

Kropka: Włączanie i wyłączanie efektu. Można wyłączyć efekt do celów porównawczych bez konieczności usuwania go lub utraty ustawień.

Uchwyt przeciągania: Ta strefa lub obszar nazwy służą do przeciągania efektu w górę lub w dół na liście efektów, gdy klip korzysta z wielu efektów. Jak zostało wyjaśnione wcześniej, efekty są stosowane w kolejności od dołu. W niektórych przypadkach zmiana kolejności może znacząco wpłynąć na całościowy rezultat.

Avid Studio image001 Panel Ustawienia

Panel Ustawienia: W tym przypadku w bieżącym klipie zostały zastosowane trzy efekty (Przytnij, Mediana, Oświetlenie), zgodnie z listą w górnym obszarze. Został wybrany efekt Mediana (podświetlone pole), dzięki czemu jego lista ustawień wstępnych i edytowalnych ustawień jest dostępna w obszarze parametrów.

Modyfikowanie parametrów

Parametry są zorganizowane jako nazwane grupy powiązanych elementów sterujących. Należy kliknąć trójkąt rozwiń/zwiń na nagłówku grupy, aby otworzyć grupę i uzyskać dostęp do jej parametrów albo zamknąć ją, aby uzyskać więcej miejsca na ekranie. Parametry numeryczne są sterowane za pomocą poziomych suwaków, przy użyciu szarego paska, który można przeciągnąć poziomo, aby zmienić wartość. Dwukrotne kliknięcie paska spowoduje zresetowanie określonego parametru do wartości domyślnej.

Większość efektów występuje na liście rozwijanej kombinacji wstępnie ustawionych parametrów w celu umożliwienia szybkiego wyboru wariantów. Po wybraniu wstępnego ustawienia można dostosować je, edytując wymagane parametry.

Po zakończeniu pracy w edytorze multimediów, jeśli ma już nastąpić powrót do osi czasu, należy kliknąć przycisk OK u dołu okna, aby zatwierdzić zmiany, lub przycisk Anuluj, aby je wycofać.

Panel Ustawienia