Efekty w edytorach multimediów

Tak jak inne zasoby do projektu, efekty są przechowywane wbibliotece. Można znaleźć je na drzewie zasobów w sekcji Efekty gałęzi Elementy kreatywne. Tak jak w przypadku innych typów zasobów biblioteki, można używać wszystkich typowych funkcji — kolekcji, ocen, etykiet itp. — aby usprawnić organizowanie wielu dostępnych efektów.

Można zastosować efekt z biblioteki bezpośrednio do klipu na osi czasu projektu za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania. Klipy, do których został dodany efekt, są oznaczone jasnym górnym obramowaniem.

Dwukrotne kliknięcie klipu osi czasu spowoduje, że jego edytor multimediów automatycznie otworzy się z wstępnie wybraną kartą Efekty. Dostępnych jest sześć grup efektów. Należy kliknąć nazwę grupy, aby sprawdzić zawarte w niej efekty.

Avid Studio image001 Efekty w edytorach multimediów

Grupa Kamera efektów jest otwarta w edytorze zdjęć. Wskaźnik myszy znajduje się nad miniaturą efektu Inwersja (lewa strona), dzięki czemu jest ona automatycznie przedstawiona na podglądzie.

Ikony miniatur dla efektów w aktualnie wybranej grupie są pokazane w pełnej szerokości zasobnika w górnej części obszaru roboczego. W przypadku efektów wizualnych, gdy wskaźnik myszy najedzie na ikony efektów, na podglądzie pojawi się edytowany klip z zastosowanym każdym efektem. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć miniaturę efektu, aby go zastosować.

Dostosowywanie efektu

Gdy efekt zostanie już zastosowany do klipu, za pomocą jeden z powyższych metod, można w dowolnym czasie wrócić do edytora multimediów, aby zmodyfikować ustawienia efektu.  Należy kliknąć dwukrotnie klip na osi czasu lub wybrać opcję Otwórz edytor efektów, jeśli dany efekt ma być dostosowywany.

Aby zapisać modyfikacje i wrócić do osi czasu, należy kliknąć przycisk OK. Aby anulować modyfikacje i wrócić do osi czasu, należy kliknąć przycisk Anuluj.

Przejście do nowego klipu

Nawet bez opuszczania edytora multimediów można przełączyć się z jednego klipu osi czasu na inny za pomocą nawigatora, czyli schematycznego przedstawienia projektu, które opcjonalnie jest pokazywane w przestrzeni nad paskiem stopki okna edycji.

Avid Studio image002 Efekty w edytorach multimediówAby przełączyć widok nawigatora, należy kliknąć ikonę róży kompasu w prawym dolnym rogu okna.

Każdy klip w projekcie jest reprezentowany w nawigatorze przez kolorowy pasek. Układ pasków na poziomej osi czasowej z pionowo ułożonymi ścieżkami odpowiada dokładnie osi czasu. Pasek reprezentujący obecnie edytowany klip jest wyróżniony na pomarańczowo.

Avid Studio image003 Efekty w edytorach multimediów

Wskaźnik myszy został umieszczony na przycisku róży kompasu, aby wyłączyć narzędzie nawigatora, obszar bezpośrednio nad wierszem przycisków, gdzie klipy są przedstawione w postaci poziomych pasków.

Kliknięcie jednego z innych pasków spowoduje automatyczne zapisanie wszelkich zmian wprowadzonych w bieżącym klipie. Następnie zostanie załadowany klip odpowiadający paskowi, który został kliknięty. Jeśli nowy klip jest innym typem multimediów, zostanie automatycznie przełączony odpowiedni edytor.

Tryb solo

Avid Studio image004 Efekty w edytorach multimediówCzasami podczas edycji efektu przydatny jest podgląd innych warstw osi czasu — powyżej i poniżej bieżącej warstwy zawierającej klip, który jest edytowany. W innych przypadkach można ułatwić skomplikowane sytuacje edycji poprzez wyłączenie innych ścieżek.

Tryb solo uruchamia/wyłącza się za pomocą przycisku Solo oraz jego powiązanego menu rozwijanego w prawym dolnym obszarze edytora multimediów. Możliwe są trzy konfiguracje:

·    Wyłącz: Gdy tryb solo jest włączony, pojedyncze kliknięcie tego przycisku spowoduje jego wyłączenie. Wszystkie warstwy z osi czasu będą wtedy wykorzystane w podglądzie. Czasami bieżąca warstwa może być zasłonięta warstwą znajdująca się powyżej jej na osi czasu.

·    Pokaż multimedia i ścieżki poniżej: W przypadku tej opcji pojawia się podgląd bieżącej warstwy i wszystkich warstw poniżej jej ale klipy na warstwach powyżej bieżącej warstwy są ukryte.

·    Pokaż tylko multimedia: Ta opcja umożliwia jedynie wyświetlanie w podglądzie jedynie warstwy, która jest obecnie edytowana przez użytkownika.

Podgląd efektów

W sekcji biblioteki Elementy kreatywne można uzyskać podgląd próbki każdego efektu bezpośrednio na ikonach w widoku miniatur lub w oddzielnym oknie odtwarzacza. Te próbki pozwolą zorientować się jak wygląda określony efekt, ale często będą jedynie wskazówką dotyczącą możliwości uwzględnienia dostosowania, klatek kluczowych i połączenia z innymi efektami.

Jak wspomniano wcześniej, możliwe jest uzyskanie podglądu efektu na własnym pliku multimedialnym — bez jego zastosowania. W tym celu należy umieścić wskaźnik myszy na ikonie efektu w edytorze multimediów klipu osi czasu. Następnie, aby zastosować efekt, należy kliknąć miniaturę.

Efekty w edytorach multimediów