Efekty na osi czasu

Aby sprawdzić, czy do klipu osi czasu zastosowano jakiś efekt, należy odszukać purpurowy pasek na wysokości górnej krawędzi klipu. Zarówno wskaźnik efektu klipu oraz sam klip zapewniają przydatne polecenia w menu kontekstowym umożliwiające zarządzanie efektem.

Avid Studio image001 Efekty na osi czasu

Wskaźnik efektu klipu to kontrastujący pasek wzdłuż górnej krawędzi klipu, w którym zastosowano efekt.

Klip z korekcjami ale bez efektów nie zawiera wskaźnika efektu ani menu kontekstowego.

Menu kontekstowe klipu

Otwórz edytor efektów: Otwiera edytor multimediów odpowiedni dla klipu, wstępnie wybrana jest karta Efekty. W tym miejscu można wprowadzić do klipu nowe efekty lub zmodyfikować istniejące efekty.

Wklej: Efekty mogą być wycinane lub kopiowane do schowka za pomocą poleceń w menu kontekstowym wskaźnik efektu klipu. Polecenie Wklej umożliwia zastosowanie efektu do jednego lub kilku innych klipów.

Menu kontekstowe wskaźnika efektu klipu

Wytnij wszystko, kopiuj wszystko: W przypadku tych funkcji efekty przypisane do klipu mogą być przycinane lub kopiowane do schowka, z którego mogą być one stosowane do jednego lub kilku innych klipów, zgodnie z powyższym opisem.

Usuń wszystko, Usuń: Usuwanie jednocześnie wszystkich efektów z klipu za pomocą polecenia Usuń wszystko, lub usuwanie określonego efektu poprzez wybranie go z menu podrzędnego Usuń.

Edytuj: Z tego menu podrzędnego zastosowanych efektów należy wybrać jeden efekt, który ma być otwarty, aby skonfigurować go w edytorze multimediów klipu.

W czasie rzeczywistym a renderowanie

Program Avid Studio zawsze usiłuje przedstawić podgląd efektów w czasie rzeczywistym bez wstępnego renderowania. Jeśli odtwarzanie efektów (lub przejść) jest niezadowalające, można spróbować aktywować optymalizację odtwarzania w tle na karcie Podgląd panelu sterowania programu Avid Studio. Dzięki tej opcji wszystkie sekwencje efektów są wstępnie renderowane w celu zapewnienia optymalnego wyświetlania.

Efekty na osi czasu